DUI deltager i Copenhagen Pride Parade 2018

21. juni 2018

Copenhagen Pride Parade 2018 finder sted lørdag den 18. august med afgang fra Frederiksberg Rådhus i København kl. 13.00. Optoget varer i ca. 2 timer og slutter Michael Bagerpå Rådhuspladsen i København.

DUI er gået sammen med DUF og andre organisationer under DUF. DUF har sin egen vogn i optoget, som DUI er med i. Der er plads til ca. 30 personer i vognen, som vil blive fordelt mellem de deltagende organisationer. Resten af deltagerne vil gå ved siden af vognen og på den måde være en lige så stor del af optoget. Derudover vil det formentlig være muligt at bytte plads undervejs.

Ønsker du at deltage, kan tilmelding ske via mail til dui@dui.dk

Vognen vil blive pyntet med et fælles DUF Pride-logo og et banner med de deltagende organisationers logoer.

Debatter i Priden
Udover at være en del af optoget holder DUF to arrangementer under Copenhagen Pride Week, som DUI bakker op om og deltager i:

Mangfoldige fortællinger
Tirsdag den 14. august kl. 08.30-10.00
https://duf.dk/arrangement/mangfoldige-fortaellinger/

Foreningsgullasch Pride-edition
Onsdag den 15. august kl. 17.00-19.30
https://duf.dk/arrangement/foreningsgullasch-pride-edition/