Børnene Først markerer, at alle børn har ret til en god start på livet

12. maj 2021

Børnene Først er nu en realitet

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget reformen Børnene Først.

Aftalen omfatter at sårbare og udsatte børn og familier skal hjælpes bedre. Hjælpen gives tidligere og med den rette indsats fra start. Børns mistrivsel skal opdages og tages hånd om så hurtigt som muligt, så der kan blive taget hånd om problemer før de vokser sig for store, og barndommen er gået.

Børnene Først inkludere følgende syv initiativer:

 1. Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
 2. Færre skift og mere stabilitet
 3. Barnets Lov – flere rettigheder til børnene
 4. Bedre kvalitet i anbringelser
 5. Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
 6. Godt ind i voksenlivet
 7. Fra aftale til virkelighed

DUI-LEG og VIRKE er særligt glad for afsnittet om Barnets Lov, som giver flere rettigheder til barnet og anerkender børn som selvstændige individer med egen stemme. Den nye Barnets Lov skal understrege et tidssvarende børnesyn, der både i
lovgivning og praksis sikrer, at børn ses i deres egen ret, får flere rettigheder, og at rettighederne og barnets stemme får større betydning.

Det er positivt, at regeringen har fokus på, at alle børn skal kende deres rettigheder. Men for udsatte børn og unge er behovet ekstra stort. Vi skal derfor sætte særligt ind for at klæde dem på til at kende, forstå og anvende deres rettigheder.

“Vi er så glade for at børnenes rettigheder bliver styrket. Hvis det stod til os, ville hele FN’s Børnekonvention blive implementeret i dansk lovgivning.” siger Ann Urbrand, formand for DUI-LEG og VIRKE.

Det forebyggende arbejde med at sikre retten til en tryg barndom, til et familieliv og helt konkret retten til at blive inddraget i sin egen sag og have en bisidder med til møder med kommunen er også vigtigt.

Kvaliteten af rammerne for børnesagsbehandlingen, fagligheden og implementeringen ude i kommunerne bliver helt afgørende for, om vi lykkes med at styrke børns rettigheder og skabe reelle forbedringer for anbragte og udsatte børn.

“Børn skal høres når de vigtige beslutninger skal træffes. I takt med at barnet får flere rettigheder, skal de voksnes ansvar tydeliggøres, for det bliver aldrig barnets ansvar at løse udfordringerne.” siger Jane Dupont, forbundssekretær for DUI-LEG og VIRKE.

Den samlede aftale tekst kan læses her. 

 

Nyt udspil med initiativer der skal forhindre sexovergreb mod børn

Ikke lang tid efter vedtagelsen af Børnene Først, har Justitsminister Nick Hækkerup præsenteret et udspil med 9 initiativer, som skal forhindre sexovergreb mod børn.

Udspillet indebærer:

 1. Strafskærpelse for seksuelle overgreb mod børn.
 2. Børn under 15 år skal ikke kunne samtykke til sex med en voksen.
 3. Forbud mod sexdukker der fremstår som børn.
 4. Udrejseforbud for personer dømt for seksuelle overgreb.
 5. Styrkelse af samarbejde mellem politiet og pengeinstitutter om bekæmpelse af fjernovergreb.
 6. Børneattesten udvides.
 7. Hemmelig ransagning i sager om besiddelse og udbredelse af seksuelt overgrebsmateriale mod børn.
 8. Stærkere indsats over for digitale krænkelser
 9. Midler til styrket indsats til personer med seksuelle tanker om børn

DUI-LEG og VIRKE har altid haft et stærkt fokus på at være en organisation, hvor alle kan føle sig trygge. Alle voksne som har en ledende rolle i DUI-LEG og VIRKE, skal i dag aflevere en ren børneattest.

Med udspillet kan DUI-LEG og VIRKE se frem til endnu bedre betingelser for at lave aktiviteter for børn, unge og familier hvor alle kan føle sig trygge.

“Vi hilser udspillet særdeles velkommen. Noget af det værst tænkelige som kan ske, er at der bliver begået overgreb på børn. Vi er derfor klar til at skærpe vores procedurer såfremt udspillet bliver en realitet – jeg er spændt på at se hvor det lander” siger Ann Urbrand.

Læs hele udspillet her.