7 millioner til lokale afdelinger

21. november 2018

DUF’s lokalforeningspulje har åbnet for ansøgninger. Også DUI’s lokale afdelinger kan søge – op til 100.000 kroner pr. afdeling.

 

Ansøgningsfristen er 9. december for at søge DUF’s store pulje til at styrke lokale foreningers arbejde for børn og unge.

Alle lokale foreninger, der er medlem af DUF’s medlemsorganisationer, kan søge puljen. Dermed kan også DUI’s lokale afdelinger søge om penge.

I alt er der 7 millioner kroner i puljen, men hver enkelt afdeling kan højst søge om 100.000 kroner.

 

Nemt at søge puljen

En del DUI-afdelinger har ventet på denne pulje, med ansøgninger liggende klar.

For andre DUI-afdelinger er her en virkelig god mulighed for at søge om penge til aktiviteter, projekter, materialer og faciliteter.

Det er en pulje uden store bureaukratiske regler, så det er nemt at søge puljen.

På sekretariatet/forbundskontoret giver vi gerne sparring og gode råd, men vi må ikke lave ansøgningen for jer.

 

Lokale afdelinger kan søge til:

 1. Aktiviteter og projekter der styrker lokale foreninger i mødet med børn og unge i lokalområdet, herunder styrkelse af opbygning og udvikling af foreninger.
 2. Anskaffelse af materialer og faciliteter, der giver flere børn og unge mulighed for at være med i det lokale foreningsarbejde.
 3. Der kan søges tilskud til alle rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med aktiviteter, projekter, anskaffelser og lignende der ligger indenfor formålet.
 4. Der kan dog ikke søges til:
  1. Fast husleje
  2. Større nybyggerier eller gennemgribende renoveringer af bygninger
  3. Internationale aktivitet er uden klar forankring i lokalforeningen
  4. Politisk valgkamp for enkeltkandidater.
  5. Projekter/aktiviteter/anskaffelser igangsat/afholdt/indkøbt inden ansøgningstidspunktet.
 5. Ved evt. overskud på en støttet aktivitet eller projekt modregnes overskuddet i tilskuddet.

 

Læs mere og søg

Læs mere om puljen, retningslinjer, ansøgningsskema, kontaktoplysninger m.m. på dette link:

duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje/