40 procent minoritetsetniske børn

12. december 2018

I Husum er Børn i Bevægelse vokset fra nul til 110 børnemedlemmer på blot et år. Masser af børn fra udsatte boligområder i Tingbjerg og Voldparken er med til DUI’s børneaktiviteter.

 

Børn i Bevægelse blev oprindeligt udviklet af DUI’s afdeling på Østerbro, og er senere udbredt til blandt andet Husum og Bispebjerg.

Men drop fordommene om hattedamer fra det velhavende Østerbro, som tager ud for at frelse minoritetsetniske børn i fattige bydele af København:

”Vores børneaktiviteter drives ikke af hattedamer, men af professionelle unge instruktører, som vi især har rekrutteret fra idrætsstudiet,” siger Mads Faber Henriksen. Han er næstformand i DUI-Østerbro og leder af Frivilligcentret på EnergiCenter Voldparken, hvor DUI’s børneaktiviteter i Husum finder sted.

”Instruktørerne kommer både med en friskhed, men også en pædagogisk sans, som fungerer rigtig godt her i Husum, hvor mange ikke er foreningsvante,” siger Mads Faber Henriksen.

 

Alle betaler på lige fod

Det koster 500 kroner pr. barn at gå til en aktivitet i Børn i Bevægelse. Alle skal betale kontingent, for en af DUI’s værdier er, at alle børn deltager på lige fod.

”Det her er ikke hattedameri og charity. Når du er med, så er du med i fælleskabet på lige fod med alle de andre. Og det at være med i et fællesskab forpligter,” siger Mads Faber Henriksen.

”Der er en stereotyp med, at folk med anden etnisk baggrund ikke gider betale kontingent, ikke gider være med i en forening og ikke gider engagere sig. Men den fordom har vi modbevist her i Husum, Tingbjerg og Voldparken,” understreger han.

”Her vil forældre med anden etnisk baggrund godt betale. De gider godt være med i børneaktiviteterne hele vejen igennem, og de vil også godt deltage i noget af fællesskabet.”

På et enkelt område har DUI dog svært ved at få minoritetsetniske familier med: Fællesspisningen hver anden torsdag.

”Mad er svært, og lige nu det stort set kun etnisk danske familier, som deltager. Fællesspisningen skal vi nok have udviklet lidt på, hvis vi skal have den til at appellere til en bredere gruppe,” siger Mads Faber Henriksen.

 

Børnene er lige usikre første gang

I Husum udbyder Børn i Bevægelse aktiviteter som MGP-dans, akrobatik og springgymnastik.

Omkring 40 procent af børnene kommer fra minoritetsetniske familier.

”Vi registrerer selvfølgelig ikke børnene efter deres etnicitet. Men når jeg kigger ned over navnene på de tilmeldte børn, tyder det på, at cirka 40 procent kommer fra familier med anden etnisk baggrund end dansk,” vurderer Mads Faber Henriksen.

”Når børnene starter som fire-årige til MGP-dans eller akrobatik, så er der ikke den store forskel på børn fra en etnisk dansk familie og børn fra en etnisk ikke-dansk familie: Ingen af dem har prøvet det før. Så alle børnene skal vænne sig til at gå til noget sammen med andre børn. Børnene er lige usikre og skal føle sig frem. Og der sørger vores professionelle instruktører for, at alle børn får en god start på aktiviteten sammen med de andre børn.”

Den 12. december holdt Børn i Bevægelse afslutning på anden sæson i Husum, men en ny sæson begynder i februar 2019.

 

På vej mod egen afdeling i Husum

På længere sigt håber Mads Faber Henriksen, at forældrene i Husum, Voldparken og Tingbjerg vil oprette deres egen afdeling af DUI for selv at drive projektet videre i deres lokalområde – uden indblanding fra DUI-Østerbro.

”Vi er ved at starte en styregruppe med forældre her fra Husum, som er med til at bestemme, hvilke aktiviteter Børn i Bevægelse skal udbyde her i deres lokalområde. Og til vinter laver vi leadership-training,” fortæller Mads Faber Henriksen.

”Langsomt overdrager vi mere og mere ansvar. Målet er, at forældrene her i Husum vil starte deres egen afdeling af DUI og selv drive Børn i Bevægelse i deres lokalområde.”

 

Også for børn på Bispebjerg

DUI har også åbnet Børn i Bevægelse på Bispebjerg, hvor første sæson blev sat i gang i oktober 2018.

”Vi har ellers et godt samarbejde med Københavns Kommune, men her løb vi ind i nogle virkelig irriterende udfordringer med at få adgang til lokaler til børneaktiviteterne. Helt konkret betød det, at vi blev forsinket et halvt år,” siger Mads Faber Henriksen.

I 2018 modtog Børn i Bevægelse 196.425 fra Udviklingspuljen, 25.900 kroner fra Bispebjerg Lokalpulje og 25.000 kroner fra Kultur N.

”Vi er selvfølgelig glade for de bevillinger, men det er enkeltstående bevillinger. Hvis vi skal udnytte Børn i Bevægelses store potentiale i at fremme integration af børn fra udsatte boligområder, er det nødvendigt, at vi får fast støtte til at klare de administrative byrder,” siger Mads Faber Henriksen.

På Bispebjerg holder Børn i Bevægelse nu til i Lundehushallen. DUI håber også at kunne låne lokaler på Lundehusskolen, efterhånden som projektet bliver større og får flere børnemedlemmer.

 

Børn i Bevægelse er udviklet af DUI-Østerbro, som efterfølgende har udbredt konceptet til Nordhavn, Husum og Bispebjerg. Samlet set har omkring 500 børn deltaget i børneaktiviteterne i 2018. DUI-Aalborg har planer om at starte Børn i Bevægelse op i løbet af 2019.