Om DUI vuggestue

PÆDAGOGISK GRUNDLAG
DUI’s værdigrundlag er Børns rettigheder. Rettigheden til det gode og respektfulde børneliv, for alle børn.

Vuggestuens pædagogiske grundlag er vores pædagogiske læreplan >>
Læs 2021: Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan >>
Læs 2023: Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan >>
– Bemærk: evalueringerne er link til download af wordfilerne 🙂

Vi arbejder ud fra den anerkendende pædagogik og er inspireret af Marte Meo metoden, der er bygget på principper for udviklingsstøttende kommunikation. Det betyder, at vi i hverdagen fokuserer på barnets initiativer, kompetencer og det barnet mestrer, for at støtte op om og hjælpe til næste udviklingstrin.

Engagement og deltagelse er nøgleord i al samvær i vuggestuen. Som voksne er vi rollemodeller og vi er derfor meget bevidste om at være nærværende og nysgerrige i vores relation med barnet; at være i øjenhøjde med barnet for at sikre tillid, tryghed og tilknytning.*

Vores indretning i vuggestuen er flexibel og følger børnenes udvikling og interesser. Det afspejler sig i de læringsmiljøer vi dagligt etablerer.

Læring i vuggestuen sker ved at øve – ved at gøre – gennem legen, relationerne, aktiviteterne og de udfordringer børnene møder gennem hele dagen. 
Vi giver børnene mulighed for at øve sig og for at udfordre sig selv både kropsligt og mentalt. Feks når barnet løber ned ad vores asfaltsti, opleves en mestring i forhold til balance, en opmuntring til at kunne ved egen hjælp og et sus når der overskrides en grænse.

HVERDAGEN I VUGGESTUEN
Tryghed, nærvær og tillid er vores grundlæggende nøgleord i kontakten med hvert barn. Når barnet afleveres om morgenen skal det være med glæde og positiv forventning; en lyst til at komme indenfor.
Vores hverdag er bygget op omkring rutiner; faste rutiner som pusletid, formiddagsmad, samling, frokost, sovetider og frugt samt lege og aktivitetsrutinerne, der ligger på faste tidspunkter men er flexible.

Kl. 6.30 Vi åbner vuggestuen. Indenfor er der klar til at barnet kan komme til stede, enten ved at hygge med en voksen eller lege med sit ynglings legetøj.

Kl. 8.00 Spiser vi rugbrødsmadder. Her får vi set hinanden og får energi til formiddagens aktiviteter.

Kl. 9.00 Aktiviteter starter; oftest i små børnefællesskaber. Nogle er ude på legepladsen eller på tur, andre udfolder sig indenfor.

Kl. 10.40 Vi holder samling med sange og fortællinger.

Kl. 11.00 Frokost – madplanen hænges op for en uge ad gangen.

Kl. 12.00 Middagslur – børnene sover udendørs, enten i egen barnevogn eller i en af vores køjesenge.

Kl. 13.40 Børnene begynder at vågne en efter en, og der er frugt og boller parat til dem.

Kl. 14.15 Tid til leg. Der leges både ude og inde.

MADEN
Vi har madordning. Maden tilberedes primært af økologiske fødevarer af vores køkkenassistent, der sikrer at huset hver dag dufter af hjemmelavet mad. Vi sætter en værdi i bæredygtighed også i køkkenet, og har fokus på madspild.
Maden er en vigtig pædagogisk aktivitet – en daglig rutine, hvor vi understøtter barnets brede læring.

SAMARBEJDE MED FORÆLDRE
Vores nøgleord for det gode forældresamarbejde er tryghed, åbenhed og synlighed.
Det gode og nære samarbejde starter ved den første kontakt til vuggestuen. Alle forældre får en rundvisning i hele DUI huset ledsaget af en god snak om barnet og hvem vi er, hvad vi tilbyder og hvad vi står for.

Den anden kontakt til vuggestuen er Opstartssamtalen. Kontaktpædagogen til barnet indbyder til samtale om hvordan vi sammen sikrer den bedste opstart for barnet.

Efter 3 måneder indbyder til en samtale om barnets opstart og første tid i vuggestuen, hvor vi har fokus på tilknytning, tryghed og trivsel.

Når barnet er 2,5 år indbydes til en sidste samtale om overgangen til børnehave.

I det daglige samarbejde lægger vi meget vægt på den gode kommunikation. Vi sikrer at få hilst på alle forældre, spørge ind til barnet samt give informationer om barnets dag i vuggestuen.

Vi har fokus på barnets trivsel. I hverdagen har vi altid et blik på hvert enkelt barn og som metode, er vi en del af Aalborg kommunes opsporingsmodel. Opsporingsmodellen er en metode, der sikrer at alle børns trivsel bliver evalueret systematisk. Metoden betyder et tæt samarbejde mellem vuggestuen og forældre om barnets trivsel og udvikling.

I det daglige benytter vi vores lukkede facebook gruppe, til at beskrive og dokumentere vores hverdag. En mulighed for at følge barnets hverdag og bruge som udgangspunkt for snakke med barnet derhjemme.
Derudover orienterer vi, ved behov, gennem nyhedsbreve på mail.

Det er altid muligt at kontakte vuggestuen. Enten direkte til stuerne, til pædagogisk leder eller leder af DUI huset.

Tilsynsrapporter

Vuggestue pladser:

Ledig plads pr. 1. maj 2024