Falkeringen

Falkeringen

Falkeringen er en støtteforening til DUI-LEG og VIRKE Roskilde afd., formålet er at hjælpe med at samle midler til hjælp for afdelingens aktiviteter, der holdes bankospil i dui-huset hver tirsdag fra ca 1. september til 1. maj, det er altid hyggeligt at mødes under uformelle former, hvor der også er tid til at snakke sammen, mellem spillene.Mange tidligere , og nuværende DUI-ere, lægger meget arbejde i  bankospillet.

Julestuerne er også er en falkeringsaktivitet .

Der vil en gang om året blive arrangeret en bustur i fællesskab med DUI afdelingen. Vi vil give et tilskud til turen og betale bussen, så der er mulighed for at komme afsted til en billig pris.

Det er også planen at afholde fællesspisning en gang i mellem.

 

Formand: Tina Flodin

Kasserer: Lis Halkjær tlf.: 22926485

Medarbejdere:

Per Hansen

Esther Frost

Annette

Holger

Aase Nielsen

og flere frivillige

 

suppleanter er:

 

Esther Frost

Tina Flodin

udpeget af DUI :

Holger Nielsen, Mogens Jørgensen

og  Kurt Knudsen, Formand i DUI – LEG og VIRKE

Revisor: Inger Engqvist

Revisor: Jens Molter

 

og en masse andre frivillige, som altid er parate til at give en ekstra hånd.