Bestyrelsen

Formand
Monika Findsen.
@mail: mfh_295@hotmail.com

Kasserer
Dorte Rasmussen.
@mail: dorteras@dui.dk
Mobil: 20532332

Bestyrelsesmedlemmer
Lasse Kristensen.
Oliver Kristensen.
Tanja Holten.
Mie Jørgensen.

Suppleant
Jørgen Jensen.

Revisor
Ulla Findsen.
Anja Visling.

Børne/unge repræsentant

BUS/Samråds
Dorte Rasmussen.

LBU – Facebookside

LBU - Lands Børne Udvalget's Facebook side

Thode Music

Odense tamburkorps