Bestyrelsen

Formand
Monika Findsen.
@mail: mfh_295@hotmail.com

Kasserer
Dorte Rasmussen.
@mail: dorteras@dui.dk
Mobil: 20532332

Bestyrelsesmedlemmer
Lasse Kristensen.
Oliver Kristensen.
Mie Jørgensen.
Malene Lauridsen.

Suppleant
Ole Klausen.

Revisor
Ulla Findsen.
Anja Visling.

Børne/unge repræsentant

BUS/Samråds
Dorte Rasmussen.

LBU – Facebookside

LBU - Lands Børne Udvalget's Facebook side

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Thode Music

Odense tamburkorps