Solidaritetsprojekter

UKRAINE

– Fredens Børn hjælper Krigens Børn
Indsamlingen er slut.
DUI-Leg og Virke Aalborg siger tusind tak for de flotte bidrag, små og store, til børnene i Ukraine – det gør en forskel.

Ledelsens regnskabserklæring – Download >
Indsamlingsregnskab – Download >


DAYCARE CENTER i INDIEN

DUI-Aalborg samler penge ind til driften af et “Daycare Center” i Indien. – Solidaritetsprojektet er i samarbejde med DUI’s “Børn hjælper Børn Fonden”. Vi har haft projektet i flere år og fortsætter…

Vores “Daycare” Center
ligger i den sydligste stat – Tamil Nadu – der har ca. 67 millioner indbyggere. Heraf er ca. 34 millioner arbejdsløse.

Daycare centeret er et lille lokale, uden møbler, legetøj mv. Centeret bruges dagligt af ca. 20 – 25 børn. Formålet med centeret er gratis børnepasning mens mødrene – oftest enker – er på arbejde. Yderligere sikrer pasningen at større søskende kan komme i skole i stedet for at skulle passe mindre søskende.
Børnene får et måltid mad på centeret.
Vores sponsorat sikrer løn, materialer, medicin, mad og legetøj til centeret i 2 år ad gangen.

Centeret drives af vores søsterorganisation ISSI (Indian Social Service Institute).

Fakta om ISSI
Organisationen (som er godkendt af de indiske myndigheder) har til formål at støtte og udvikle de dårligst stilledes sociale, økonomiske og kulturelle forhold. Dette sker gennem uddannelse og konkrete aktiviteter som f.eks. Daycarecentre.

BØRNEHJEM i UGANDA

DUI LEG og VIRKE Aalborg og Børn Hjælper Børn Fonden støtter et gadebørns-projekt i Ugandas hovedstad, Kampala. Børnehjemmet drives af foreningen Street Child Care of Uganda (SCUU), og er startet af vores kontaktperson Joshua, der selv har været gadebarn.

Børnehjem for gadebørn
Der bor 27 børn på centret, og 81 børn kommer hver dag og får mad og deltager i aktiviteter.
SCCU laver udover lektiehjælp til børnene en masse lege, musik og sportsaktiviteter.
Forældreløse børn kan bo på centret, og gadebørn rehabiliteres og bliver forsøgt genforenet med deres familier. Centret arbejder i øjeblikket på at rejse penge til egentlig skoleuddannelse.

Nyt børnehjem
I 2018 fik Børn Hjælper Børn fonden en ekstraordinær donation på 104.000 fra en nedlagt DUI afdeling i Korsør. Bestyrelsen besluttede, at man med disse penge, helt ekstraordinært vil bruge penge på at bygge et nyt børnehjem Gayaza ca. 20 km. uden for Kampala.
Fonden støtter principielt normalt ikke til bygninger, men valgte dette i en erkendelse af, rehabilitering er svært, når man bor i slummen og fordi fonden fik pengene helt ekstraordinært. For fondens bestyrelse var det samtidig vigtigt, at penge fra salget af DUI hus, der har rummet aktiviteter børn og unge i mange år, nu går til forbedring af børn og unges levevilkår i Uganda.

På det nye børnehjem vil der bo 80 børn fordelt i to bygninger. Fonden har besluttet at drifte projektet i 3 år efter indflytning i de nye bygninger, så projektet får tid til at fonde projektet til fremadrettet drift. Driftsudgifterne består af mad, lægehjælp, tøj, strøm mm.