Hvad er DUI-LEG og VIRKE?

DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig, idébetonet børne-, ungdoms- og familieorganisation, der bygger på arbejderbevægelsens grundholdninger.

Formålet med DUI’s aktiviteter er, at give alle børn og unge mulighed for selvstændig udvikling i respekt for og i samarbejde med andre mennesker.

Rygraden i DUI er vores mange lokale afdelinger i hele landet, hvor børn og voksne i fællesskab planlægger og gennemfører en masse sjove og spændende aktiviteter.

Den lokale afdeling, DUI-Vangede, har samlingssted i hytten på Horsevej 6, 2820 Gentofte. Her er der åbent hus hver mandag klokken 18.30-20.30.

På landsplan arbejder DUI altid for at få sat børnene på den politiske dagsorden. I vort moderne og effektive samfund kommer børn og unge ofte i klemme i systemet, fordi de er en svag gruppe uden stemmeret. Derfor er der brug for DUI-LEG og VIRKE som børnenes talerør.

Venskaber og relationer er i bund og grund det DUI handler om. Hos DUI knyttes venskaber på tværs af alle de skel, vi ellers møder i vores samfund.