Hvad er DUI – LEG og VIRKE?

DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig, idébetonet børne-, ungdoms- og familieorganisation, der bygger på arbejderbevægelsens grundholdninger.
Formålet med organisationens aktiviteter er, at give alle børn og unge mulighed for selvstændig udvikling i respekt for og i samarbejde med andre mennesker.

DUIs aktiviteter
Rygraden i DUI er vores mange lokale afdelinger i hele landet, hvor børn og voksne i fællesskab planlægger og gennemfører en masse sjove og spændende aktiviteter.
Det kan være musik og sang, idræt for sjov, lejr- og hytteture, fællesspisning, udvekslingsrejser, klatrevægge, cirkus og gøgl, drageflyvning og meget andet. I DUI er det kun fantasien, der sætter grænserne.

DEN LOKALE DUI-LEG og VIRKE – VANGEDE AFDELING, HAR SAMLINGSSTED I HYTTEN PÅ HORSEVEJ 6, 2820 GENTOFTE.

DER ER ÅBEN HUS HVER MANDAG MELLEM KL. 18.30 – 20.30

Børn på dagsordenen
På landsplan arbejder DUI altid for at få sat børnene på den politiske dagsorden. I vort moderne og effektive samfund kommer børn og unge ofte i klemme i systemet, fordi de er en svag gruppe uden stemmeret. Derfor er der brug for DUI-LEG og VIRKE som børnenes talerør.

Venskaber på tværs
Venskaber og relationer er i bund og grund det DUI handler om. Hos DUI knyttes venskaber på tværs af alle de skel, vi ellers møder i vores samfund.

2017