Tilmelding

Tilmelding senest 1. april 2020 til Kirsten Hansen på telefon 28 61 24 90, kirsten@dui.dk.

Prisen pr. deltager er 300 kr.

Har du spørgsmål er du også velkommen til at bruge ovenstående kontaktinformation.

nonfirmation-blok