Hvem er vi

Landsbørneudvalget, som i daglig tale bliver kaldt LBU

er et landsdækkende udvalg i DUI – leg og virke kun for børn i alderen 6 – 14 år

Udvalget holder omkring 4 møder rundt omkring i forskellige afdelings huse rundt i landet

og planlægger 2 årlige træf på Ankersminde

Skruktur vedr. vores møder er at der p.t. er 2 voksenansvarlige og 2 ledsagere der deltager i møderne

og følges med børnene på ture ud af huset.

 

Udvalget afholder 4 møder om året hvor børn og de voksne ansvarlige planlægger træf

og andre aktiviteter for børnene rundt om i de forskellige afdelinger.

Vi har arbejdet med tilpasningen af børnedemokratiet på møderne,

så de er mere med inde over de beslutninger der skal træffes.

 

De giver udtryk for, at de føler mere ejerskab over træffene og tager aktivt ansvar for opgaverne.

Vi har fokus på den demokratiske proces så børnene er aktive med ind over beslutningerne.

F.eks. undersøger de selv priser, laver materialelister, beskrivelser af aktiviteterne

og deltager i opbygningen af kulisserne på træffene.

De har også prøvet at lave ansøgninger til lån af effekter til vores træf.

 

Vi er gået tilbage til at vælge udvalget på vores uge 46 træf i nov.

da det er der, der kommer flest i udvalgets aldersgruppe.

De bliver valget for 2 år af gangen,

formanden indstilles af udvalget ved førstkommende møde i januar

og godkendes derefter på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde