Hvem er vi

LBU er et Landsbørneudvalgt, som i daglig tale bliver kaldt LBU. LBU er et landsdækkende udvalg i DUI-LEG og VIRKE kun med børn i alderen 6 – 13 år. Udvalget holder omkring fire møder om året rundt omkring i landet.

For at komme med i udvalget skal man vælges ind på det årlige valg som finder sted på træffet i november uge 46.

 da der er flere børn i aldersgruppen der. Man bliver valgt for to år af gangen.

LBU vælger selv deres formand ved årets første møde i januar. Valget bliver efterfølgende godkendt i DUI’s Hovedbestyrelse.

På møderne arrangerer vi blandt andet de to årlige børnetræf og taler om, hvad vi vil sætte på dagsordenen i DUI´’s hovedbestyrelse.

Som medlem af LBU forpligter man sig til at komme til møderne, deltage i diskussionerne og holde det, man lover.

Til gengæld får man en masse nye venner, får erfaring og selvtillid og er med til at planlægge aktiviteterne i DUI.

Du kan løbende følge med i vores arbejde – og få vigtige nyheder om os – via vores facebook. eller på vores hjemmeside dui.dk/lbu/