Velkommen til DUI – Kolding

DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig, idébetonet børne- og ungdomsorganisation, der bygger på arbejderbevægelsens grundholdninger.

Det betyder, at formålet med DUI-LEG og VIRKE’s aktiviteter er at give alle børn og unge mulighed for selvstændig udvikling i respekt for og i samarbejde med andre mennesker.

Rygraden i DUI-LEG og VIRKE er vores mange lokale afdelinger i hele landet, hvor børn og voksne i fællesskab planlægger og gennemfører en masse sjove og spændende aktiviteter. Det kan være musik og sang, idræt for sjov, lejr- og hytteture, fællesspisning, udvekslingsrejser, klatrevægge, cirkus og gøgl, drageflyvning m.m. I DUI er det kun fantasien, der sætter grænserne.

På landsplan arbejder DUI-LEG og VIRKE konsekvent på at få sat børnene på den politiske dagsorden. I vort moderne og effektive samfund kommer børn og unge ofte i klemme i systemet, fordi de er en ”svag” gruppe uden stemmeret. Derfor er der brug for DUI-LEG og VIRKE som børnenes talerør.

Endelig skal DUI-LEG og VIRKE´s internationale arbejde også nævnes. Gennem udveksling mellem danske og udenlandske børn og unge skabes forståelse og respekt for andre kulturer. Og gennem deltagelse i konkrete solidaritetsprojekter knyttes båndene mellem børn i Danmark og i udviklingslandene.

Det er i bund og grund det, som DUI-LEG og VIRKE handler om: At knytte venskaber på tværs af alle de skel, som vi ellers møder i vort samfund

Der indkaldes til afdelingsmøde tirsdag den 13. April 2021 Kl. 19.00 i Ungdomsgården. Forslag skal være formanden i hænde senest 1. April 2021
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Hvis forsamlingsforbuddet kun tillader, at vi mødes 5-10 personer, så holder vi mødet online og der vil blive lagt et link på Facebook og vores hjemmeside, til online mødet.

DELTAG I AFDELINGSMØDET ONLINE HER

Download dagsordenen ved at trykke på billedet herunder.

Download beretningen ved at trykke på billedet herunder.