Bestyrelsen

Formand:                               Sandra Bredahl

Kasserer:                                Ulla Christensen

Bestyrelsesmedlemmer:      Helle Aa. Finnich

Helle Pedersen

Louise Karlsen

Tanja Olesen

Bestyrelsessuppleant:          Christian Dahl Østergren