Seksuelle overgreb – det mener DUI

DUI har i mange år været garant for børn og unges vilkår. Derfor er det helt naturligt, at bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn står blandt de øverste punkter på DUIs dagsorden.

 

Der skal indhentes børneattester på alle

I DUI kæmper vi for, at det bliver lovpligtigt at indhente børneattester på alle, der arbejder med børn – frivillige såvel som professionelle. Ikke kun de nyansatte, som lovgivningen er formuleret i øjeblikket.

 

Obligatorisk undervisning på pædagog- og lærerseminarerne.

Allerede tilbage i 2003 foretog Red Barnet en undersøgelse på landets pædagogseminarier, som viste, at den undervisning de studerende modtager om seksuelle overgreb mod børn er mere eller mindre tilfældig, situationen har ikke ændret sig nævneværdigt. Af undersøgelsen fremgik det blandt andet, at kun hvert tredje pædagogseminarium underviser i, hvordan man forebygger seksuelt misbrug i daginstitutioner. DUI mener, at der bør indføres obligatorisk undervisning om seksuelt misbrug af børn på alle pædagog- og lærerseminarerne.

 

Børn med handicap udnyttes seksuelt

Undersøgelser viser, at børn med handicap i langt højere grad bliver udsat for seksuelt misbrug. Derfor foreslår DUI, at der udarbejdes en særlig tilrettelagt efteruddannelse om seksuelt misbrug af børn for de personalegrupper, der underviser og arbejder med handicappede børn.

 

Målrettet materiale til børn

Et af de store problemer med debatten om seksuelt misbrug er, at det foregår på voksenniveau, og at langt det meste materiale omkring problematikken henvender sig til voksne. Det er afgørende, at vi også får debatten ned i børnehøjde ved, at der produceres tilstrækkeligt med materiale målrettet til børn. På denne måde kan vi hjælpe dem, der rent faktisk er ofrene og derfor også den vigtigste målgruppe.

 

Behandling af den, der har krænket

Det er nødvendigt, at der arbejdes hårdere på at finde en behandlingsform, der virker efter hensigten, for de personer, der har krænket et barn seksuelt. Det kræver flere og bedre behandlingssteder og en større gennemsigtighed omkring de rådgivnings- og behandlingsmuligheder der er til rådighed.