Samværsregler

Når I skal udarbejde samværsreglerne

Når I, i medarbejdergruppen, går i gang med at drøfte samværsregler, er det en god ide at tage udgangspunkt i en bred diskussion om, hvordan I har det med hinanden, og hvordan I opfører jer overfor hinanden til hverdag. Samtalen kan derefter udvides til mere specifikt at handle om, hvordan vi som voksne undgår at overskride børns fysiske grænser.

Når I er nået til enighed om, hvilke samværsregler der skal gælde i jeres afdeling, så skriv dem ned. Så I har noget konkret at forholde jer til. Husk at informere nye medarbejdere om samværsreglerne og meddel også forældrene, hvad I har drøftet og besluttet. Samværsreglerne skal være kendt af alle, så de er tydelige og der kan handles, når de bliver brudt.

Tag eksempelvis udgangspunkt i en diskussion og evaluering af de skrevne og/eller uskrevne regler, som afdelingen hidtil har haft:

  • Hvad er kravene til de frivillige medarbejdere?
  • Hvordan er man en god rollemodel for børnene?
  • Hvordan fungerer det nuværende samvær mellem børn og voksne i vores lokalafdeling?
  • Hvilke gode og dårlige erfaringer har vi?
  • I hvilke situationer er der størst risiko for, at børn og unge i vores afdeling kan få krænket deres blufærdighed eller på anden måde få overskredet seksuelle grænser?

 

Hvor går vores grænser:

  • Er det i orden at invitere et enkelt barn med hjem eller alene på tur?
  • Skal børn og voksne bade hver for sig på lejrture?
  • Hvad er acceptabelt sprogbrug osv.?

Ring til DUI-LEG og VIRKEs Landsforbund, hvis I ønsker flere ideer til samværsregler.