Samvær

Lad os sætte forebyggelse på dagsordenen !

At blive seksuelt misbrugt af en voksen, er et af de største tillidsbrud et barn eller en ung kan opleve, og det vil forfølge dem resten af livet.

Frivillige medarbejdere i DUI-LEG og VIRKE yder til daglig et stort stykke arbejde, som giver mange børn gode oplevelser at bygge videre på. Men fordi vi kommer så tæt på dem, og fordi vi udgør en væsentlig del af mange børns voksennetværk, har vi også et fælles ansvar for at være med til at beskytte dem.

Seksuelt misbrug af børn er et emne, der kan være svært at tale om. Men som frivillige medarbejdere i DUI bliver vi nødt til at gøre det. Det er kun gennem åbenhed og dialog, vi kan gøre en aktiv indsats, for at forhindre seksuelle overgreb mod de børn og unge, der kommer i DUIs afdelinger.

Seksuelle overgreb mod børn vækker voldsomme følelser hos os alle. Samtidig kan den offentlige opmærksomhed omkring overgreb i foreningslivet, rokke ved den tillid, som forældre og børn skal  have til de frivillige medarbejdere i DUI. Konkrete sager kan også rokke ved den nødvendige tillid de frivillige medarbejdere imellem. Derfor er det vigtigt, at vi gør en aktiv indsats for at forebygge seksuelle overgreb ved at indhente børneattester, udarbejde samværsregler med mere. Vi har alle et ansvar for at beskytte børn og unge.

Når vi forebygger seksuelt misbrug i DUI, er det vigtigt, vi undgår at ende i en situation, hvor de frivillige medarbejdere ikke tør være tæt på børnene. Børn har som alle andre behov for kropskontakt, som når for eksempel en frivillig medarbejder tager et barn op på skødet for at trøste eller giver teenageren et bekræftende knus. Vi skal bare altid huske på, at det er barnets behov, der skal sætte grænsen for, hvor tæt de voksne skal være på dem.

 

Børneattester

Når der kommer en ny frivillig medarbejder i en DUI-afdeling, er et af de første skridt der skal tages, at vedkommendes børneattest indhentes. Af børneattesten fremgår det, om en person er straffet for overgreb mod børn under 15 år. I linket i højre siden, kan du læse, hvordan du indhenter børneattester.

 

Samværsregler

Den bedste måde at forebygge på er, at de frivillige medarbejdere sætter sig sammen og kommer til enighed om, hvilke regler der skal være for samværet mellem voksne og børn. Det kan være et svært emne at tale om, men det er vigtigt at skabe åbenhed omkring det, så der i afdelingen bliver et ”klima”, hvor det er naturligt, at alle kan og vil gribe ind, hvis en mistanke opstår.