Repræsentationer

Landsdækkende repræsentationer

Her kan du få et overblik over hvordan Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE er repræsenteret i følgende netværk og bestyrelser.

 • Landssamrådet, Ann Urbrand, Kenneth F. Christensen, Mette Karlsen, Stine Ejby, Amalie Ølgaard, Rebekka Bredahl (kontakt på Forbundskontoret Jane Dupont)
 • Familien, Ann Urbrand, Kenneth F. Christensen, Mette Karlsen, Stine Ejby, Amalie Ølgaard, Rebekka Bredahl (kontakt på Forbundskontoret Jane Dupont)
 • Børn Hjælper Børn Fonden, Helle Christensen, Ann Urbrand (kontakt på Forbundskontoret Jane Dupont)
 • Børnesagens Fællesråd, Vakant
 • Samarbejdsgruppen om Børnekonventionen (kontakt på Forbundskontoret Jane Dupont)
 • Friluftsrådet, Gitte Petersen
 • ABN – Arbejderbevægelsens Børneorganisationer i Norden, Harun Muharemovic (kontakt på Forbundskontoret Jane Dupont)
 • IFM-SEI – International Falcon Movement- Socialists Educational International, Harun Muharemovic
 • AOF – Arbejdernes Oplysningsforbund, Lene Paludan Hastrup
 • Børnenes Grundlovsdag
 • Billeshave Efterskole, Jens Jørn Ivarsen
 • Ankersmindes Bestyrelse, Ann Urbrand, Kenneth F. Christensen (kontakt på Forbundskontoret Jane Dupont)
 • Samarbejdet med DSU – Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og Socialdemokratiet, Ann Urbrand, Kenneth F. Christensen, Mette Karlsen (kontakt på Forbundskontoret Jane Dupont)
 • FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation, Ann Urbrand, Kenneth F. Christensen, Mette Karlsen (kontakt på Forbundskontoret Jane Dupont)
 • World Pride, Lis Olesen

 

Interne udvalg

 • Aktivitetsudvalget, Monika Findsen (udvalgsformand)
  • Gaming Udvalget, Sebastian Jul (formand), Martin Nielsen
  • JUBI-lejr Udvalget, Sebastian Jul, Flemming Karlsen, Elo Karlsen
 • Internationalt Netværk, Harun Muharemovic (formand), Ann Urbrand
 • Uddannelsesudvalg, Mette Karlsen
 • LandsBørneUdvalget – LBU, Kenneth F. Christensen, Dorte Rasmussen (kontakt på Forbundskontoret Sebastian Nielsen)
 • LandsUngdomsUdvalget – LUU, Kenneth F. Christensen, Tinna Glisbo (kontakt på Forbundskontoret Sebastian Nielsen)
 • Bygningsudvalget, Mette Karlsen, Rene Knudsen (kontakt på Forbundskontoret Jane Dupont)

 

Lokale repræsentationer

Desuden har alle afdelinger mulighed for at søge indflydelse lokalt, gennem følgende organer:

Lokale frivilligråd (Frivilligrådet)
Frivilligrådene er de frivillige organisationers talerør i kommunen. De har til formål at forstærke den lokale dialog og arbejder for at fremme gode rammer og vilkår for de lokale frivillige organisationer.

Frivilligcentre (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark)
Frivilligcentrene skaber rammer for deltagelse og fællesskaber og har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.

Lokale friluftsråd (Friluftsrådet)
Friluftsrådet har 23 lokale friluftsråd fordelt over hele landet. Som lokalt bestyrelsesmedlem repræsenterer og varetager man Friluftsrådets interesser på lokalt og regionalt niveau.

Folkeoplysningsudvalg (Folkeoplysningsloven)
Kommunalbestyrelsen vedtager og offentliggør en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud.

Socialdemokratiets partiforeninger (Socialdemokratiet)
Socialdemokratiet består af ca. 36.000 medlemmer fordelt i 244 partiforeninger, organiseret i 98 kommuner, 92 kredse og 5 regioner. Partiforeningerne er grundorganisationen, og det er her, man er medlem af partiet. Man kan naturligvis også søge indflydelse i andre partier.

Fagbevægelsens lokalforeninger (Fagbevægelsens Hovedorganisation)
Fagbevægelsens Hovedorganisation har reelt kun cirka 64 medlemmer – nemlig FH’s medlemsforbund. Men da medlemsforbundene med deres hundredvis af lokale fagforeninger tilsammen har i alt cirka 1,3 millioner medlemmer, repræsenterer Fagbevægelsens Hovedorganisation cirka 1,3 millioner lønmodtagere.

DSUs lokalforeninger
Afdelingerne arrangerer spændende aktiviteter, hvor du fx kan møde de lokale socialdemokratiske byråds- og folketingsmedlemmer, komme til spændende afdelingsmøder hvor der diskuteres masser af politik, og deltage i de mange hyggelige sociale aktiviteter afdelingerne arrangerer.