Repræsentationer

Her kan du få et overblik over hvordan DUI-LEG og VIRKE er repræsenteret i netværk og bestyrelser.

  • Landssamrådets bestyrelse, Ann Urbrand, Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, Jane Dupont
  • Familien, Ann Urbrand, Jane Dupont
  • Børn Hjælper Børn Fonden, Helle Christensen, , Ann Urbrand, Jane Dupont
  • Børnesagens Fællesråd, Vacant
  • Friluftsrådet, Poul Olsen, Marianne Halkjær
  • ABN – Arbejderbevægelsens Børneorganisationer i Norden, Rasmus Kjeldsmark Jakobsen
  • AOF – Arbejdernes Oplysningsforbund, Lene Paludan Hastrup
  • Børnenes Grundlovsdag, Tobias Simonsen