Repræsentationer

Landsdækkende repræsentationer

Landsdækkende repræsentationer

 Her kan du få et overblik over hvordan Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE er repræsenteret i følgende netværk og bestyrelser.

 • Landssamrådet, Marianne Halkjær og Rebekka Bredahl.
 • Familien i DUF, Rebekka Bredahl og Thomas Skriver Jensen
 • Børn Hjælper Børn Fonden, Morten Lyager, Ann Urbrand, Sandra Bredahl og Tinna Glisbo
 • Børnesagens Fællesråd, Formandskabet
 • Samarbejdsgruppen om Børnekonventionen, Ann Urbrand og Marianne Halkjær
 • Friluftsrådet, Marianne Halkjær
 • ABN – Arbejderbevægelsens Børneorganisationer i Norden, Harun Muharemovic og Ann Urbrand
 • IFM-SEI – International Falcon Movement- Socialists Educational International, Harun Muharemovic og Ann Urbrand
 • AOF – Arbejdernes Oplysningsforbund, Lene Paludan Hastrup
 • Billeshave Efterskole, Jens Jørn Ivarsen
 • Ankersminde Bestyrelse, Ann Urbrand, Thomas Skriver Jensen og sekretariatschef
 • FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation, Ann Urbrand
 • World Pride, Lis Olesen

Interne udvalg

 • Aktivitetsudvalget, Monika Findsen (udvalgsformand)
  • Gaming Udvalget, Sebastian Jul (formand), Martin Nielsen
  • JUBI-lejr Udvalget, Sebastian Jul, Flemming Karlsen, Elo Karlsen
 • Internationalt Netværk, Harun Muharemovic (formand), Ann Urbrand
 • Uddannelsesudvalg, Mette Karlsen
 • LandsBørneUdvalget – LBU, Kenneth F. Christensen, Dorte Rasmussen (kontakt på Forbundskontoret Sebastian Nielsen)
 • LandsUngdomsUdvalget – LUU, Kenneth F. Christensen, Tinna Glisbo (kontakt på Forbundskontoret Sebastian Nielsen)
 • Bygningsudvalget, Mette Karlsen, Rene Knudsen (kontakt på Forbundskontoret Jane Dupont)

 

Lokale repræsentationer

Desuden har alle afdelinger mulighed for at søge indflydelse lokalt, gennem følgende organer:

Lokale frivilligråd (Frivilligrådet)
Frivilligrådene er de frivillige organisationers talerør i kommunen. De har til formål at forstærke den lokale dialog og arbejder for at fremme gode rammer og vilkår for de lokale frivillige organisationer.

Frivilligcentre (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark)
Frivilligcentrene skaber rammer for deltagelse og fællesskaber og har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.

Lokale friluftsråd (Friluftsrådet)
Friluftsrådet har 23 lokale friluftsråd fordelt over hele landet. Som lokalt bestyrelsesmedlem repræsenterer og varetager man Friluftsrådets interesser på lokalt og regionalt niveau.

Folkeoplysningsudvalg (Folkeoplysningsloven)
Kommunalbestyrelsen vedtager og offentliggør en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud.

Socialdemokratiets partiforeninger (Socialdemokratiet)
Socialdemokratiet består af ca. 36.000 medlemmer fordelt i 244 partiforeninger, organiseret i 98 kommuner, 92 kredse og 5 regioner. Partiforeningerne er grundorganisationen, og det er her, man er medlem af partiet. Man kan naturligvis også søge indflydelse i andre partier.

Fagbevægelsens lokalforeninger (Fagbevægelsens Hovedorganisation)
Fagbevægelsens Hovedorganisation har reelt kun cirka 64 medlemmer – nemlig FH’s medlemsforbund. Men da medlemsforbundene med deres hundredvis af lokale fagforeninger tilsammen har i alt cirka 1,3 millioner medlemmer, repræsenterer Fagbevægelsens Hovedorganisation cirka 1,3 millioner lønmodtagere.

DSUs lokalforeninger
Afdelingerne arrangerer spændende aktiviteter, hvor du fx kan møde de lokale socialdemokratiske byråds- og folketingsmedlemmer, komme til spændende afdelingsmøder hvor der diskuteres masser af politik, og deltage i de mange hyggelige sociale aktiviteter afdelingerne arrangerer.