Regler

Selvom DUI ikke er den største organisation i verden, så er det dog nødvendigt for os, at have fælles mål og fælles regler, for at vi bedst muligt kan nyde hinandens selskab og have det så sjovt som muligt med organisationsarbejdet.

Nogle regler er interne og skyldes vores grundlæggende værdier, nogle skyldes at vi som organisation skal kunne stå til ansvar på vores frivillige og for medlemmerne, og andre igen er regler, udstukket af lovgivningen, som vi naturligvis bliver nødt til at overholde.

Men selv om man er frivillig er det jo ikke sikkert, at man kender alle sine forpligtelser. På denne side, kan du finde derfor i menupunkterne til venstre finde alle typer af relevante informationer for det at være frivillig medarbejder i DUI.

Er du på noget tidspunkt i tvivl, så tal med din afdelingsformand, eller ring til forbundskontoret.

Alkohol:

 1. Du må ikke medbringe alkohol til DUIs aktiviteter
 2. Du må kun nyde alkohol på de af Forbundsledelsen anviste steder
 3. Du må kun nyde alkohol mellem kl. 18 til kl. 02
 4. Den eneste form for alkohol, der må udskænkes er øl og vin
 5. Du må ikke forlade aktivitetsområdet for at nyde alkohol
 6. For at nyde alkohol skal du være fyldt 16 år
 7. Du må absolut ikke optræde beruset
 8. Tænk over hvilke signaler du sender, når du indtager alkohol

Rygning:

 1. Du må kun ryge på de anviste steder
 2. Du skal tage hensyn til dine omgivelser
 3. Når du ryger skal skoddet i askebægret

Generel opførsel:

Du skal tale pænt med andre, også selv om du er uenig

Giv en hånd med – vi er alle frivillige

Alle holder øje med hinandens børn og unge

Tag godt imod nye DUIere

I soveområder skal der være stille efter kl. 22.00

Husk at rydde op efter dig

Dansk lov skal overholdes, herunder også forbud mod rusmidler

 

Husk at behandle andre, som du selv ønsker at blive behandlet!

 

Ansvar/konsekvens:

Det er til enhver tid afdelingen, der har ansvaret overfor afdelingens medlemmer og familier, mens det er forbundsledelsen, der har ansvaret for at drage en konsekvens i forhold til disse regler.

De involverede bliver hurtigst muligt konfronteret af forbundsledelsen og afdelingen inddrages.

Eksempler på konsekvenser:

 • En advarsel (med skriftlig information til afdelingen)
  Hjemsendelse (hvis det er muligt i forhold til andre deltagere, alder og afstand)
 •  Udelukkelse fra landsforbundsaktiviteter i en periode fremover (med skriftlig information til afdelingen)

Nattevagterne skal sikre, at reglerne bliver overholdt i nattetimerne. Næste dag orienteres forbundsledelsen, hvis der har været problemer.

Hvornår gælder reglerne:

Disse regler gælder ved alle DUI-LEG og VIRKEs aktiviteter, hvor Landsforbundet er hel- eller delvis arrangører. Her tænkes især på aktiviteter som JUBI-lejr og Aktivitetsfestivalen. Undtaget er møder, seminarer, receptioner og andre aktiviteter, hvor hovedparten forventes at være voksne.

Børne- og ungdomsarrangementer:

Børne- og ungdomsarrangementer er selvfølgelig fuldstændig alkoholfrie.