Medarbejderhåndbog

DUI-LEG og VIRKE: Elektronisk medarbejderhåndbog

Indholdsfortegnelse

Forord

Afsnit 1 – DUI introduktion

Afsnit 2 – Med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention

Afsnit 3 Frivillig medarbejder i DUI-LEG og VIRKE

Afsnit 4 Værd at vide

Forord

Velkommen i DUI-LEG og VIRKE og tak fordi, du vil gøre en frivillig indsats som medarbejder i vores organisation.
Som frivillig medarbejder i DUI, er du også ambassadør for organisationen. Det betyder, at du altid skal være parat til – sammen med mange andre frivillige – at udvikle spændende aktivitetstilbud for børn og unge og fortælle andre om vores værdier og de mange medlemstilbud i vores mere end 40 afdelinger spredt over det ganske land.

Vores mål i DUI-LEG og VIRKE er:

 • At få flere nye medlemmer og afdelinger
 • At få endnu flere frivillige medarbejdere og tilbyde dem den nødvendige uddannelse, der ruster dem i arbejdet
 • At gennemføre kvalitative medlemsarrangementer, der samtidig matcher vores værdier

Vi er glade for, at du vil være med og vi vil gøre alt for, at du skal føle dig velkommen i vores spændende fritidsorganisation for børn og unge og deres familier.
Som medarbejder i DUI-LEG og VIRKE har du indflydelse på udviklingen i DUI-afdelingen og organisationen som helhed.
I DUI-LEG og VIRKE møder vi børnene i øjenhøjde og giver dem den respekt, de fortjener. Børnene er nemlig med i beslutningsprocesserne.
DUI (De Unges Idræt) blev stiftet i 1905. I dag har vi holdninger til både sundhed, miljø og ikke mindst barnets rettigheder i Danmark og den øvrige verden. Børnearbejde er et vigtigt tema, som vi også arbejder med.

Den medarbejderhåndbog, du lige nu sidder med i en elektronisk udgave, er tænkt som et godt redskab for dig i din funktion som frivillig medarbejder i vores organisation. Slå op i den, når du føler et behov. Tænk over tingene og kom med dine gode ideer, hvis du mener, der mangler ting i håndbogen, eller noget skal skrives anderledes.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

 

Afsnit 1 – DUI-Introduktion

DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig, idébetonet børne-, ungdoms- og familieorganisation, der bygger på arbejderbevægelsens grundholdninger, og formålet med organisationens aktiviteter er at give alle børn og unge mulighed for selvstændig udvikling i respekt for og i samarbejde med andre mennesker.

DUIs aktiviteter
Rygraden i DUI-LEG og VIRKE er de 43 lokale afdelinger i hele landet, hvor børn og voksne i fællesskab planlægger og gennemfører en masse sjove og spændende aktiviteter. Det kan være musik og sang, bevægelsesaktiviteter, lejr- og hytteture, fællesspisning, udvekslingsrejser, klatrevægge, cirkus og gøgl, drageflyvning og meget andet. I DUI er det kun fantasien, der sætter grænserne.

Se de kommende arrangementer i DUI-LEG og VIRKE her

Børn på dagsordenen
På landsplan arbejder DUI-LEG og VIRKE altid for at få sat børnene på den politiske dagsorden. I vores moderne og effektive samfund kommer børn og unge ofte i klemme i systemet, fordi de er en svag gruppe uden stemmeret. Derfor er der brug for DUI-LEG og VIRKE som børnenes talerør.

Internationalt
Endelig skal DUI-LEG og VIRKEs internationale arbejde også nævnes. Gennem udveksling mellem danske og udenlandske børn og unge skabes forståelse og respekt for andre kulturer. Og gennem deltagelse i konkrete solidaritetsprojekter knyttes båndene mellem børn i Danmark og i u-landene.

Læs mere om DUIs internationale arbejde her

Venskaber på tværs
Det er i bund og grund det, som DUI-LEG og VIRKE handler om: At knytte venskaber på tværs af alle de skel, vi ellers møder i vores samfund.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

 

Afsnit 2- Med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention

Meget af DUIs arbejde tager udgangspunkt i FNs Børnekonvention, som Danmark har tiltrådt sammen med 190 andre lande (kun Somalia og USA er ikke med).

Børn har ret til at være børn, ret til en sikker og tryg opvækst, ret til medbestemmelse og ret til at blive taget højde for hver gang, der laves en lov. De rettigheder og en masse andre, bliver børnene sikret gennem FNs Børnekonvention, men selvom Danmark ratificerede konventionen i 1992, så er den stadig ikke implementeret i dansk lov. Derfor arbejder DUI for, at den til enhver tid siddende regering tager højde for FNs Børnekonvention og dermed for børnene

DUIs internationale arbejde
DUI har altid prioriteret det internationale solidaritetsarbejde højt – herunder også samarbejde på det politiske og organisatoriske plan.

Det er grundlæggende for DUI at knytte bånd imellem danske børn og unge og børn og unge fra tredje verdens lande. Danske børn og unge skal lære, hvor vigtigt solidaritetsarbejde er og samtidig være med til for relativt få penge at hjælpe børn, for hvem mad, skole og leg ikke altid er en naturlig del af hverdagen.

Børn hjælper Børn
I 2005 stiftede DUI ”Børn hjælper Børn”-fonden, med det formål at iværksætte og støtte internationale solidaritetsprojekter for børn og unge. Fondens formål er at få børn ud af børnearbejde og i skole – samt lave meningsfyldte fritidsaktiviteter for børn og unge i den tredje verden. Dette arbejde udføres i høj grad i samarbejde med lokale søsterorganisationer og samarbejdspartnere rundt omkring i verden.

Fonden støttes af mange DUIere og af store dele af fagbevægelsen og flere DUI-afdelinger har endvidere deres egne projekter i gang ude i verden.

Læs mere om ”Børn hjælper Børn”-fonden her

Internationalt udvalg
DUI har endvidere et Internationalt Udvalg, der arbejder med internationale projekter og aktiviteter, og endelig er der ”Det Internationale Ungdomsnetværk”, hvor unge har mulighed for at prøve kræfter med internationale seminarer og solidaritetsprojekter.

DUIs internationale arbejde har flere niveauer og DUI er medlem af to internationale organisationer: ABN – Arbejderbevægelsens Børneorganisationer i Norden og IFM-SEI – International Falcon Movement-Socialist Education International.

Arbejderbevægelsens Børneorganisationer i Norden (ABN)
DUI er en aktiv samarbejdspartner i ABN sammen med de øvrige medlemsorganisationer:

Nuorten Kotkain Keskusliitto, Finland, Framfylkingen, Norge og Unga Örnar, Sverige.

Formålet med ABN er at bevare de nordiske værdier og formidle dem til det internationale samarbejde.

Læs mere om ABN på hjemmesiden www.abn-info.org

International Falcon Movement – Socialist Educational International (IFM-SEI)

IFM-SEI er en international samarbejdsorganisation for idébaserede, socialistiske børne- og ungdomsorganisationer.
IFM-SEI har medlemsorganisationer i Afrika, Asien, Europa og Latinamerika. På IFM-SEIs hjemmeside www.ifm-sei.org er kontaktoplysninger på alle medlemsorganisationerne- Du kan læse mere om IFM-SEI på www.ifm.sei.org

Læs mere om ABN her

Tilbage til indholdsfortegnelsen

 

Afsnit 3 Frivillig medarbejder i DUI-LEG og VIRKE

Dette afsnit omhandler rollen som frivillig medarbejder i DUI-LEG og VIRKE, og hvordan man dermed skal agere i diverse situationer.
Nedenstående afsnit indeholder følgende oplysninger:

 • Frivillig medarbejderes rolle og ansvar herunder pligter
 • Kursustilbud målrettet frivillige medarbejdere
 • Diverse nyttige informationer
 • Aktivitetsplan, der indeholder årets aktiviteter i DUI-LEG og VIRKE

Pligter som medarbejder
En af de store glæder ved at være frivillig medarbejder i DUI er, at man kommer tæt på mange børn, og at børnene har stor tillid til én. Med tillid følger ansvar og pligt. Som medarbejder i DUI har du pligt til at handle, hvis du får viden eller mistanke om, at et barn mistrives. I de senere år har frivillige fået flere forpligtigelser i forhold til det omgivende samfund, netop for at undgå gentagelser af fx de pædofili-sager, der desværre har været eksempler på inden for børn og unges foreningsliv.

Rollen som frivillig medarbejder i DUI er ikke af professionel karakter, og derfor er vi ofte overladt til sund fornuft i vurderingen af børns eventuelle mistrivsel. Man må derfor som frivillig sætte sig ind i de mest almindelige signaler, som børn udviser ved mistrivsel. Derfor er det også vigtigt at den enkelte DUI-afdeling gør sig overvejelser om, hvad man skal gøre hvis der opstår mistanke eller viden om, at et barn eller en ung mistrives.
Det er vigtigt, at du som medarbejder kender til de love og bestemmelser, som er gældende. Det kan du læse mere om ved at følge dette link – Er du i tvivl eller har spørgsmål, så er du også altid velkommen til at kontakte landsforbundet.

Frivillige DUIers ansvar og pligter gælder både overfor de børn og unge, man arbejder med i afdelingen til daglig – men også overfor fællesskabet i sin helhed.
Det er derfor en forudsætning, at vi som frivillige medarbejdere passer godt på hinanden, og at vores indsats i organisationen opleves som påskønnet. Derfor tilbyder DUI en del aktiviteter kun for medarbejdere – bl.a. uddannelse – der er med til at stimulere disse forudsætninger.

Som frivillig medarbejder får du:

 • Masser af gode oplevelser, venner og muligheden for at gøre noget for andre
 • Del i et fællesskab, hvor gensidig støtte og hjælp er nøgleord
 • Tilbud om kurser og anden uddannelse

Tilbud om kurser
Uddannelsesprogram for frivillige medarbejdere i DUI-LEG og VIRKE

I DUI-LEG og VIRKE har man som frivillig medarbejder rig mulighed for at videreuddanne sig. Af kurser kan nævnes kassererkursus, hjemmesidekursus og kursus i rekruttering og fastholdelse.

DUI-LEG og VIRKE udgiver hvert år en aktivitetsplan for det kommende år. I aktivitetsplanen kan du orientere dig om relevante kurser for dig som medarbejder. Du kan også læse mere om kurser på hjemmesiden www.dui.dk. I aktivitetsplanen finder du alle arrangementer, kurser og meget andet af DUI-LEG og VIRKE www.dui.dk/aktivitetsplan

Andre fordele som frivillig medarbejder:

 • Tilbud om specielle arrangementer for medarbejdere
 • Et medlemsblad og et nyhedsbrev
 • En elektronisk medarbejderhåndbog, der kan rekvireres på www.dui.dk
 • En ulykkes- og ansvarsforsikring, som dækker skader sket under dit frivillige arbejde (Læs yderligere under forsikringsdelen)

Tilbage til indholdsfortegnelsen

 

Afsnit 4 -Værd at vide

Forsikring
Som frivillig medarbejder er du dækket af en ulykkesforsikring og en ansvarsforsikring tegnet af Landsforbundet. Du er dækket, hvis du har et gyldigt medarbejderkort udstedt af Landsforbundet. Den frivillige medarbejders private forsikringer træder altid forud for forbundets forsikring.

Dækning
Forsikringen dækker, hvis du kommer til skade, mens du er frivillig medarbejder i DUI, eller hvis du som frivillig medarbejder har forvoldt skade på en andens ting.

Du er kun dækket af Landsforbundets forsikringer, når du virker som frivillig medarbejder i DUI eller på din direkte vej til eller fra en aktivitet eller et møde i DUI.

Hvis uheldet er ude
Hvis uheldet er ude, skal du kontakte Forbundskontoret, der vurderer om uheldet/skaden er dækket. Hvis det er tilfældet sender Forbundskontoret dig en skadesanmeldelse. Få eventuelt afdelingens formand eller kasserer til at hjælpe dig med at udfylde den.

Skadesanmeldelsen sendes til Forbundskontoret, der sender den til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet kontakter dig måske for yderligere oplysninger.

Når selskabet har afgjort skaden, fremsendes erstatningen til Forbundskontoret, der så videresender den til dig. Hvis selskabet afslår erstatning, vil Forbundskontoret vurdere begrundelsen og evt. anlægge en ankesag i samarbejde med dig.

Tillægsabonnement
Afdelinger og regioner kan evt. tegne et tillægsabonnement, der dækker skader på afdelingshuset eller feriekolonien fx afdækning ved stormskader, tømning af vand ved vandskader. Tjek i din afdeling, om I har et tillægsabonnement.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til Landsforbundets Falck-abonnement, er du velkommen til at kontakte Forbundskontoret.

Refusion
Rollen som frivillig medarbejder i DUI-LEG og VIRKE er ulønnet. DUI-LEG og VIRKE refunderer dog udgifter i forbindelse med transport og aktivitetsudgifter m.m.
Læs vejledning i DUI-LEG og VIRKEs refusionsregler her.

På vores hjemmeside kan du også downloade vores refusionsskemaer:
https://www.dui.dk/medarbejder-redskaber/refusion/
Er du i tvivl om reglerne er du altid velkommen til at kontakte
Landsforbundet på tlf. nr. 36 17 72 00 -E-mail: dui@dui.dk

Regler i DUI-LEG og VIRKE
I dette afsnit kan du læse om DUI-LEG og VIRKEs regelsæt, der gælder ved landsdækkende medlemsaktiviteter i DUI samt arrangementer, hvor Landsforbundet er medarrangør. Som frivillig medarbejder i DUI er det vigtigt, at kende, acceptere og følge de fælles regler.

Der kan være forskellige regler i de lokale afdelinger, og det er vigtigt, at alle medarbejdere kender til disse regler. Det er en god idé, at emnet hvordan man opfører sig, tages op på et medarbejdermøde. Så kan man nå frem til en fælles beslutning for fælles regler. Så har man som medarbejder indflydelse på de regler man også har pligt til at overholde. På vores hjemmeside dui.dk, kan du læse regelsættet herunder DUI-LEG og VIRKEs alkohol- og rygepolitik. https://www.dui.dk/for-medarbejdere/regler/

Diverse Værktøjer
DUI-LEG og VIRKE har udviklet en række nyttige værktøjer, som du som frivillig medarbejder, kan benytte i det daglige arbejde i afdelingerne.
Værktøjer til arbejdet i afdelingen:

 • PR. værktøjer til synliggørelse, herunder diverse logoer m.m.
 • Aktivitetshjul
 • Skabeloner til indkaldelser til årsmøder
 • Aktivitetsplanlægningsskema
 • Plakatforslag

Værktøjerne kan frit downloades på www.dui.dk

Skulle der være nogle værktøjer, som du har brug for i arbejdet som frivillig medarbejder, som ikke findes på hjemmesiden, eller du har en idé til udvikling af gode brugbare værktøjer så kontakt os gerne på Landsforbundet på tlf. nr. 36 17 72 00 -E-mail: dui@dui.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen