Michael Bager

Michael Bager
Sekretariatschef og generalsekretær
37 timer/ugen
Født 1976

mb@dui.dk
22 40 86 45

I februar 2018 tiltrådte Michael Bager som leder af DUI’s landssekretariat. Det daværende formandsskab ansatte ham til at skabe forandringer og puste fornyet liv i DUI’s landsorganisation.

Michael har en diplomuddannelse i ledelse og en masteruddannelse i filosofi, men er også uddannet sports- og yoga-massør samt terapeut, familierådgiver og konfliktmægler.

Han er opvokset i en arbejderfamilie på Falster og var den første i familien til at blive student. I gymnasietiden blev han formand for Gymnasieelver i Danmark.

Som helt ung flyttede han til Aarhus og fik jobs som rengøringsassistent, pædagogmedhjælper og børne- og ungemedarbejder. Senere arbejdede han 10 år for KFUM, hvor han lærte DUI at kende som formand for Landssamrådet.

Ved siden af de faste jobs har Michael fungeret som ekstern konsulent for frivilligorganisationer som Red Barnet, Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp. Men han har også lavet frivilligt arbejde i organisationer som Røde Kors, Kræftens bekæmpelse, og KFUM og KFUK i Danmark.

Arbejdsmæssigt og personligt er Michael god til at dele viden, kontakter og andre ting. Godmodigheden forsvinder dog, hvis folk tillægger ham motiver, som han ikke har.

Michael bor på Sluseholmen i København. Han har ikke selv biologiske børn, men en weekend om måneden afsætter han til at forkæle sine nevøer eller andre børn i den nærmeste bekendtskabskreds.