Landsmøde tidsfrister

Februar-marts 2018

Årsmøder i afdelingerne (nogle afholdes på andre tidspunkter).

26. juni 2018

Forslag fra afdelinger skal være kontoret i hænde senest 4 måneder før (vedtægtsbestemt).

26. august 2018

Sidste frist for udsendelse af indkomne forslag fra afdelinger (vedtægtsbestemt) – sker elektronisk via offentliggørelse på hjemmesiden og mail.

September-oktober 2018

Eventuelt ekstraordinær årsmøde i afdelingerne.

26. september 2018

Eventuelle ændringsforslag fra afdelinger og hovedbestyrelsen skal være Landsforbundet i hænde (vedtægtsbestemt)

28. september 2018

Sidste frist for tilmelding.

Uge 40

Dagsorden og bilag foreligger på hjemmesiden senest fredag den 5. oktober.

 

Uge 41 – 42, 2018

Forberedelsesmøder i afdelingerne/fællesledelser

27.-28. oktober 2018

Landsmøde i LO/DUI Huset, Islands Brygge 32D, 2300 København S

Februar-marts 2019

Afdelingernes bestyrelse giver oplæg på afdelingernes årsmøde/medarbejdermøde om, hvordan Landsmødets beslutninger kan udleves lokalt.

 

 

Vedr. kandidater til hovedbestyrelsen og formanskab

  • Kandidatur lægges løbende på hjemmesiden efterhånden som kontoret modtager dem.
  • Fremsendes kandidatur senest 4 uger inden Landsmødet (27. september), vil det indgå i det elektroniske Landsmødemateriale, der udsendes.
  • Fremsendes kandidatur senest 14 dage inden landsmødet (12. oktober), vil kandidaturen indgå i det skriftlige landsmødemateriale, der udleveres på mødet.