LBUs opbygning

Ved hvert LBU-møde er der to voksenansvarlige og to ledsagere tilstede, der deltager i møderne og følges med børnene. Udvalget afholder fire møder om året, hvor børnene og de voksenansvarlige planlægger træf og andre aktiviteter.

LBU vælger selv deres formand ved årets første møde i januar. Valget bliver efterfølgende godkendt i DUI’s Hovedbestyrelse.

Vi har arbejdet meget med tilpasning af børnedemokrati på møderne, så børnene er mere inde over beslutningerne. De giver udtryk for, at de føler mere ejerskab over træffene og tager aktivt ansvar for opgaverne.

Den demokratiske proces er tydelig, når børnene selv undersøger priser, laver materialelister og beskrivelser af aktiviteterne samt deltager i opbygningen af kulisserne på træffene. De har også prøvet at lave ansøgninger til lån af effekter til vores træf.

Vi er gået tilbage til at vælge udvalget på vores uge 46 træf, da der er flere børn i aldersgruppen der. De bliver valgt for to år af gangen. Formanden indstilles af udvalget og vælges på det førstkommende HB-møde.