Kommissorium Aktivitetsudvalget

Sammensætning:

1 repræsentant fra Hovedbestyrelsen.
5 frivillige.
Der kan aftales særskilte opgaver, hvor udvalget får sekretariatsbistand efter aftale med sekretariatschefen.
Der kan tilknyttes særlige ressourcepersoner til udvalget.

 

Formål:

Målsætning for det landsdækkende aktivitetsudvalg er, at vi skal have fokus på fællesskabet hvor børn og voksne har/får mulighed for at planlægge og gennemføre en masse sjove og spændende aktiviteter, så det kan ses og mærkes ude i de lokalafdelinger rundt omkring i landet.

 

Udvalgets opgaver og beføjelser:

 • At tænke i udvikling og fornyelse af organisationens landsdækkende aktiviteter med henblik på at tiltrække nye medlemmer samt fastholde eksisterende medlemmer.
 • Gentænke navne, form og indhold i landsdækkende aktiviteter – såsom Aktivitetsfestival, JUBI lejr mv. Eller tænke i helt nye tilbud.
 • Opdatering og vedligeholdelse af forbundets aktivitetsdatabase
 • Gentænke tanken om årlig aktivitetsplan.

 

Hvilke dele af målprogrammet/strategi 2020 understøtter udvalgets arbejde:

 

– ORGANISERING. Det gør vi ved at…

 • Organisationen understøtter afdelinger med de formelle opgaver, så fokusset kan være på aktiviteter.
 • Afholdelse af 1 til 2 formandsmøder/kasserermøder hvor der netværkes og kommes med information fra landsforbundet og ledelsen.
 • Understøtte arbejdet med at etablere aktivitetsfællesskaber i landet på tværs af afdelinger.

 

– AKTIVITETER OG UDDANNELSE. Det gør vi ved at…

 • Organisationen skal styrke aktivitetsudvalget, således de kan igangsætte en udviklingsproces af de lokale, regionale og landsdækkende aktiviteter.
 • Udvikling af hjælp til medarbejderne, således at de bliver klædt på at udvikle aktiviteter og møde vores medlemmer der hvor de er.
 • Styrke samarbejdet med de nordiske lande for eksempel med udveksling.
 • Der skal etableres et netbaseret idékatalog indeholdende idéer og kreative og organisatoriske kompetencer, gerne på afdelingsniveau.

 

Samarbejde, mødefrekvens og kommunikation:

 • Udvalget er forpligtet til at sende referater fra udvalget til dui@dui.dk
 • Referater sendes efter møderne til dui@dui.dk til national arkivering
 • Alle landsudvalg mødes en gang årligt sammen med hovedbestyrelsen, for dels at videndele og dels i fællesskab udvikle organisationen.
 • Et udvalgsmedlem udpeges efter landsmødet

 

Milepæle og tidslinje for udvalgets arbejde:

4 møder årligt eller efter behov.
Udvalget udarbejder et årshjul og en drejebog til godkendelse i HB med milepæle og tidsplan.