Kevin Arildtoft Moer

Kevin Arildtoft Moer
Ledelseskonsulent
37 timer/ugen
Født 1979

kevin@dui.dk
21 44 33 05

Kevin Arildtoft Moer er uddannet journalist, men har primært arbejdet med ledelsesrådgivning i idrætsorganisationen DGI.

Siden november 2018 har Kevin arbejdet som ledelseskonsulent for DUI hvor han understøtter formandsskabet, hovedbestyrelsen og sekretariatschefen. Han løser også administrative opgaver såsom børneattester og generel servicering af DUI-afdelingerne.

Kevin er født og opvokset i Hvidovre. Som helt ung spillede han håndbold i Avedøre og blev senere professionel håndboldtræner. I dag bor han på Vesterbro i København, men træner stadig et håndboldhold i Hvidovre.

Der er ingen tvivl om at Kevin er god til at skabe godt humør på kontoret, og hvor han ellers bevæger sig. Men han er også dygtig til at strukturere og tænke strategisk. Og så er han aldrig bange for at give en hånd med til praktiske opgaver.

Kevin har stor respekt for, at vi alle ikke er lige gode til alting. Men han har det svært med folk, som foregiver at kunne det hele og påtager sig opgaver, som de egentlig godt ved, at de ikke kan eller vil løse. Han stiller krav til sine omgivelser, men han stiller også krav til sig selv.