Joakim Karstensen

 

Joakim Karstensen er født ind i og opvokset med DUI-Helsingør. Men i august 2019 flyttede han til Aarhus for at læse historie på universitetet. Derfor har han også meldt sig ind i DUI-Aarhus.

Joakim er tidligere formand for LandsBørneUdvalget (LBU) og fokuserer nu en stor del af sit DUI-engagement på det internationale arbejde.

Han sidder i kontrolkommissionen i IFM-SEI og er i gang med projektet Amplifying the voices of young people with fewer opportunities. Det er et projekt, hvor unge fra EU og Canada arbejder sammen om at fremme ligestilling mellem kønnene, handling på klimapolitikken og bekæmpelse af voldelige ekstremister.

Det internationale samarbejde står også højt på listen, når Joakim fortæller om sine visioner for DUI:

”Vi skal udvikle os. Det har vi forsømt, og det kræver nye tiltag. Derfor håber jeg også, at jeg kan få DUI mere ind i IFM-SEI, hvor der er nogle store organisationer, der har gjort det godt. Vi skal lære af de organisationer og blive bedre til at samarbejde med dem,” siger Joakim.

”Det internationale samarbejde kan også bruges til at fastholde unge i DUI, så vi ikke mister unge i alderen 18-25 år. Det handler om at give unge DUI’ere muligheder for at udvikle sig internationalt og få nogle erfaringer, de kan bruge senere i livet.”

 

41 42 66 59
j.karstensen@hotmail.com
Joakim er medlem af DUI-Helsingør og DUI-Aarhus.