Gode råd om samværsregler

Samtale med jeres nye medarbejder

Vi kan altid bruge nye frivillige medarbejdere i DUI, og er super glade, når en person melder sig på banen.

Men for børnenes, de frivillige medarbejders og for den nye medarbejders egen skyld, er det vigtigt at undersøge, om der er basis for et godt fremtidigt samarbejde, inden I engagerer vedkommende i afdelingens aktiviteter. En helt naturlig måde at indlede samarbejdet med en ny frivillig medarbejder på, er derfor først at holde en samtale.

Så har I mulighed for at finde ud af, om den pågældende har holdninger og/eller problemer, der på længere sigt kan koste medarbejdergruppen en masse besvær og frustrationer – og i værste fald gøre skade på børnene. Samtidig giver det den nye medarbejder mulighed for at afgøre, om det frivillige arbejde er noget for hende/ham.

Når samtalen afholdes, skal man altid være to medarbejdere tilstede. Så kan man efter samtalen drøfte og nå frem til en beslutning om, hvorvidt vedkommende passer ind i afdelingen. I samtalen kan man komme ind på følgende punkter:

  • Præsenter formålet med samtalen for den pågældende så det er klart, at samtalen har et gensidigt formål – altså at den pågældende også selv får mulighed for at danne sig et indtryk af, om medarbejderrollen er noget for hende/ham.
  • Hvem er personen? Giv personen mulighed for at fortælle om sig selv, det vil sige sit arbejde, uddannelse, fritidsinteresser, familie, venner osv.
  • Spørg ind til personens motiv for at være medarbejder i afdelingen. Har den pågældende tidligere erfaringer med børn? Hvilket kendskab har personen til afdelingen og dens aktiviteter?
  • Hvordan ser den pågældende sig selv i medarbejderrollen?
  • Hvad er væsentligt i samværet med børn?
  • Præsenter foreningens formål, aktiviteter og retningslinjer, herunder de samværsregler I har udarbejdet.