Børneattest – sådan er proceduren

Selvom det i DUI allerede var fast procedure inden da, har det siden 1. juli 2005 været lovpligtigt at indhente en børneattest når frivillige organisationer ”ansætter” frivillige medarbejdere, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om følgende typer af straffelovsovertrædelser:

 • incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
 • blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år
 • udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

Domme for terrorisme, landsforræderi og hvervning til fremmede styrker fremgår også af børneattesten. Men alle andre lovovertrædelser – som for eksempel butikstyveri, fartbøder og skattesnyd – fremgår ikke af børneattesten. Desuden indeholder børneattesten ikke oplysninger om overtrædelse af den såkaldte lærerparagraf nævnt i afsnittet om loven.

Børneattesten adskiller sig fra en traditionel straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest fremgår i længere tid. Hvor længe, oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen herfor. Læs mere i dette link, under afsnittet Hvad står der i en børneattest?

I DUI-LEG og VIRKE er det politisk besluttet, at det er et ufravigeligt krav, at ALLE frivillige medarbejder skal have en gyldig børneattest. I modsatte fald kan man ikke være frivillig i DUI-LEG og VIRKE.

Proceduren for indhentelse af børneattester er som følger:

 • Når et medlem går aktivt ind i rollen som frivillig medarbejder i DUI-LEG og VIRKE, forpligter afdelingens formand og/eller kasserer sig til at sikre, at vedkommende har givet samtykke til, at organisationen kan sikre sig en børneattest. Det gøres ved, at den frivillige medarbejder udfylder en anmodning om medarbejdergodkendelse her
 • DUI-LEG og VIRKE har ikke ret til at opbevare medlemmernes fulde CPR-nummer, derfor opbevarer vi kun de første seks cifre, de sidste fire cifre oplyses i medarbejdergodkendelsen
 • Derpå sender sekretariatet en anmodning til Rigspolitiet, som sender en samtykkeerklæring til den frivillige medarbejders E-boks, hvorfra vedkommende skal godkende inden 14 dage
 • Når samtykket har fundet sted, sender Rigspolitiet de relevante informationer til sekretariatet, som dermed kan godkende den frivillige medarbejder i medlemssystemet

Og når den frivillige medarbejder er undtaget fra at bruge E-boks, så bruger vi følgende fremgangsmåde.

 • Sekretariatet underrettes om dette forhold af den frivillige medarbejder eller af afdelingens formand eller kasserer
 • Vedkommende udfylder den relevante elektroniske blanket
 • Den nye frivillige medarbejder giver således sit samtykke til at oplysningerne må indhentes. DUI-LEG og VIRKE har besluttet, at hvis personen ikke giver sit samtykke til, at der indhentes børneattest, må DUI ikke engagere personen som frivillig
 • Blanketten sendes til Det Centrale Kriminalregister, DUI-LEG og VIRKE noteres som modtager med adressen Islands Brygge 32D, 2300 København S.
 • Vi modtager svar i løbet af nogle få uger
 • Er børneattesten uden anmærkning, registreres personen som frivillig medarbejder
 • Er børneattesten derimod med anmærkning, tages kontakt til formanden i den lokale afdeling, fordi det således ikke vil være muligt for vedkommende at være medlem i DUI-LEG og VIRKE.