Bliv frivillig

Det er langt hen ad vejen op til en selv, hvad det kræver at blive frivillig i DUI-LEG og VIRKE. Man kan nemlig engagere sig på mange forskellige måder.

Nogle kommer en gang om ugen og laver aktiviteter med børnene, andre koncentrerer sig om bestyrelsesarbejdet, mens arbejdet i DUI bliver en hel livsstil for andre, som knytter nye venskaber og opbygger netværk blandt andre frivillige.

En del af ideen med DUI-LEG og VIRKE er mangfoldigheden, så der er ingen krav til, at man er uddannet til at have med børn og unge at gøre, eller at man for den sags skyld har erfaring med det.

Det vigtigste er, at man har lyst til at arbejde med børn og unge og mod på at tage udfordringen op.

Sikkerhed

Ligesom forældre skal være trygge ved at sende deres børn til DUI-LEG og VIRKEs aktiviteter, skal man som frivillig medarbejder være tryg ved at engagere sig i arbejde med børn og unge uden at risikere at blive mistænkeliggjort.

Derfor går DUI-LEG og VIRKE endnu længere end lovgivningen og indhenter i hver Landsmødeperiode en ny børneattest hos politiet.

Attesten dokumenterer, at medarbejderne ikke er dømt for seksuelle overgreb mod børn, og man kan derfor trygt engagere sig i det frivillige arbejde.

Sådan bliver du frivillig

Hvis du har lyst til at blive frivillig, kan du skrive til DUI-LEG og VIRKEs Forbundskontor på dui@dui.dk eller ringe på 36177200, så bliver du hjulpet i gang.

Det er en god ide at oplyse

  • Dit navn
  • Hvilken by du gerne vil være frivillig i
  • Hvorfor du gerne vil være frivillig, og hvad du godt kunne tænke dig at lave