Lejevilkår

Ankomst- og afrejse tider skal overholdes. 1 sæt nøglebrikker findes i nøgleboksen over postkassen ved køkkendøren umiddelbart før start af lejemålet, vejledning sendes på mail og SMS´er. Ønskes der flere nøglebrikker fås de ved henvendelse til Poul Jul mobil 41411633. send en SMS.

Døren låses op ved at bruge den sorte brik på det sorte tastatur til venstre for døren. SÅDAN GØR DU tast 2A og kør den sorte låsebrik forbi det sorte tastatur og tast A. Døren er nu låst op, der vises en grøn mand på tastaturskærmen.
SAMTIDIG ER ALARMEN KOBLET FRA.
Hvis alarmen på et senere tidspunkt aktiveres har du udgiften til vægteren eller udkald af DUI-LEG og VIRKE.

Når du forlader bygningen skal døren låses med den sorte brik, kør brikken forbi det sorte tastatur 2 gange, med en kort pause mellem 1. og 2. gang, der lyder et svagt klik den grønne mand på tastaturskærmen slukker. Alarmen kobles automatisk til.

Aflysning skal ske skriftligt. Såfremt aflysning sker inden 3 måneder før start af lejemål, betales halv leje, dog minimum 500 kr.. Efter denne dato betales fuld leje. Såfremt genudlejning er muligt betales alene administrationsgebyr på 750 kr.

El-måler aflæses ved starttidspunktet i henhold til lejekontrakten og ved sluttidspunktet af udlejer, dette foregår elektronisk

Nøglebrik lægges i postkassen ved køkkenindgangen efter lejemålets ophør, Nøglebrikken er kodet så den kun kan bruges i det tidsrum hvor lejekontrakten gælder.  Ved eventuel bortkomst betales 350 kr. pr. nøglebrik. + 150 kr. pr. nøgle.

 • Lejeren medbringer selv viskestykker, karklude, køkkenrulle. Dette kan dog tilkøbes for 50 kr.
 • Ved overnatning skal man selv have sengetøj/soveposer + LAGEN med, der skal altid lægges lagen ovenpå rullemadrasserne også hvis man sover i sovepose eller bare bruger den til opbevaring. Lagner kan lejes for 15 kr. de ligger i køkkenskabene.
 • Bål må kun tændes på de permanent anlagte bålpladser i skoven, eller bålpladsen ved Aktivitetscenteret. Bålet skal være helt slukket når man forlader bålpladsen, HÆLD VAND PÅ.
 • Færdsel i skoven sker efter reglement for færdsel i offentlig skov. I forbindelse med afholdelse af aktiviteter i den omkringliggende skov skal anvendte effekter fjernes efter brug.
 • Lejeren hæfter personligt eller forsikringsmæssigt for ødelæggelser på bygninger og inventar forårsaget af uheld eller hærværk.
 • Borde, stole og andet indendørsinventar må IKKE tages med udenfor, heller ikke under halvtaget.
 • Affald anbringes i affaldscontaineren ved køkkenindgangen. Der må kun efterlades affald containeren. Affald der ikke kan være i containeren skal lejer selv fjerne (tage med) nøglen hænger på opslagstavlen ved køkkenet.
 • Aktivitetscenteret forlades i ryddelig tilstand, gulvene skal fejes, alle borde skal tørres af og stolene skal stables max. 5 stole i hver stak. Bordene og stolene skal stå som da I modtog stedet. Køkkenet skal være ryddet og bordene skal være vasket af, ovn og komfur skal være rengjort. Flasker og papir og andre effekter indsamles fra udenoms arealer. Sodavands- og øldåser skal lejeren selv bortskaffe, IKKE i affaldscontaineren.
 • Slutrengøring, gulvvask og rengøring af toiletter er indregnet i prisen og kan ikke fravælges.
 • Hvis der går noget porcelæn eller lignende i stykker, efterlades det på køkkenbordet, og man udfylder en seddel fra mappen med brugsanvisninger, det letter optællingen.
 • Lejeren er forpligtet til at orientere deltagere om brandslukker og brandalarm.
 • Afspilning af musik m.m. må aldrig finde sted udendørs og heller ikke for åbenstående vinduer og døre der må ikke spille livemusik og efter kl. 23 må der kun spilles dæmpet musik der IKKE kan høres udendørs.
 • Der må ikke opsættes ”kulørte lamper” udendørs.
 • Lejeren accepterer at rygning indendørs er forbudt.
 • Lejer har selv ansvaret for snerydning omkring bygningerne, kommunen rydder ikke sne på stier og P-pladser.

Spørgsmål om udlejningen rettes til Poul Jul på mobil 41411633

Spørgsmål om brugen af stedet, køkkenmaskiner, alarm, nøglebrikker og lignende rettes til Poul Jul på mobil 41411633 eller Sebastian Jul på mobil 25432688.