bib

Børn i bevægelse

Børn i bevægelse

top500px

Forårssæsonen 2018 for Børn i Bevægelse starter op i uge 8, og vi har allerede åbnet for tilmeldingen. Programmet for foråret kommer foruden, de hold vi plejer på Østerbro og Nordhavn, også til at byde på drama på Kildevældskolen og Bollywood dans på Nordhavn. Derudover starter vi helt nye hold op på EnergiCenter Voldparken i Husum, hvor vi vil tilbyde akrobatik, springgymnastik og MGP dans.

Der vil til sæsonen blive tilbudt følgende hold:

Børn i bevægelse er fritidsaktiviteter for børn fra 4 år og op til 4 klasse, hvor fællesskabet er i fokus frem for konkurrence. Aktiviteterne er valgt ud fra et fagligt synspunkt om at styrke børnenes kropsbevidsthed, glæde ved bevægelse og oplevelse af at kunne noget sammen med andre.

Igen i år er underviserne nøje udvalgt, da de har erfaring med at arbejde med børn og har en høj faglighed inden for den aktivitet de underviser i.

Børn i bevægelse prioriterer professionelle undervisere, der sikrer, at jeres børn lærer noget ud over at have det sjovt!

På et kalenderår har vi to sæsoner med start i henholdsvis uge 8 og uge 36. Forårssæsonen slutter i uge 21, og efterårssæsonen slutter midt december.

Den første uge af sæsonen er altid en prøveuge, hvor I uden indmeldelse og uden betaling kan afprøve alle de aktiviteter, som jeres barn har lyst til, inden I beslutter jer for, hvilke hold jeres barn skal deltage på. Herefter skal I melde jeres barn ind og tilmelde jer det/de hold, som jeres barn gerne vil fortsætte på. Holdene bliver fyldt op efter ”Først til mølle”–princippet.

DUI LEG og VIRKE er en selvstændig og idébetonet børne-, ungdoms- og familieorganisation, der bygger på arbejderbevægelsens grundholdninger. Formålet med organisationens aktiviteter er, at give alle børn og unge mulighed for selvstændig udvikling i respekt for, og i samarbejde med, andre mennesker.

Børn i Bevægelse arrangeres af DUI-LEG og VIRKE på Østerbro og er en medlemsaktivitet

Derfor er din betaling ikke et deltagergebyr, men et medlemskontingent for det halvår du går til Børn i Bevægelse. Det betyder også, at du får adgang til en masse andre sjove aktiviteter i afdelingen. DUI-LEG og VIRKE er en landsdækkende børne- og familieorganisation, hvor familien kan have det sjovt sammen. Udover vores ugentlige aktiviteter i DUI huset, har vi også weekendture, lejre og arrangementer man kan deltage i.
Når du melder dig ind, vil du automatisk blive tilmeldt vores nyhedsbrev hvor du kan læse mere om alle vores medlemsaktiviteter.
Vær opmærksom på at dit medlemsskab af DUI-Østerbro fortsætter indtil du  melder dig ud af foreningen.