bib

Børn i bevægelse

Børn i bevægelse

top500px

Efterårssæsonen 2017 for Børn i Bevægelse starter op i uge 36, og vi åbner op for tilmeldingen inden sommerferien.  Programmet for foråret kommer til at bestå af 11 forskellige aktiviteter fordelt på 24 hold. Der undervises i:

Børn i bevægelse er fritidsaktiviteter for børn fra 4 år og op til 7 klasse, hvor fællesskabet er i fokus frem for konkurrence. Aktiviteterne er valgt ud fra et fagligt synspunkt om at styrke børnenes kropsbevidsthed, glæde ved bevægelse og oplevelse af at kunne noget sammen med andre.

Igen i år er underviserne nøje udvalgt, da de har erfaring med at arbejde med børn og har en høj faglighed inden for den aktivitet de underviser i.

Børn i bevægelse prioriterer professionelle undervisere, der sikrer, at jeres børn lærer noget ud over at have det sjovt!

På et kalenderår har vi to sæsoner med start i henholdsvis uge 4 og uge 36. Forårssæsonen slutter i uge 16, og efterårssæsonen slutter midt december.

Den første uge af sæsonen er altid en prøveuge, hvor I uden tilmelding og uden betaling kan afprøve alle de aktiviteter, som jeres barn har lyst til, inden I beslutter jer for, hvilke hold jeres barn skal deltage på. Herefter skal I melde jeres barn ind og tilmelde jer det/de hold, som jeres barn gerne vil fortsætte på. Holdene bliver fyldt op efter ”Først til mølle”–princippet.

DUI LEG og VIRKE er en selvstændig og idébetonet børne-, ungdoms- og familieorganisation, der bygger på arbejderbevægelsens grundholdninger. Formålet med organisationens aktiviteter er, at give alle børn og unge mulighed for selvstændig udvikling i respekt for, og i samarbejde med, andre mennesker.

Pris kr. 500,- for en sæson (600,- for Sund madlavning)

Indmeldelse af DUI-Østerbro er et krav.
For at deltage i Børn i Bevægelse på Østerbro, er det et krav at man meldes ind i DUI-LEG og VIRKE på Østerbro. Hele beløbet opkræves derfor som et specielkotingent og det betyder at man har fulde medlemsrettigheder i DUI-Østerbro hele 2017.
Det betyder blandt andet, at man kan deltage i afdelingens andre aktiviteter, at man har stemmeret ved afdelingsmøder (generalforsamlinger) og har ret til at deltage i DUI-LEG og VIRKEs landsdækkende aktiviteter, for eksempel Aktivitetsfestival, børnetræf og JUBI-lejr.