Vidste du…?

…at DUI-LEG og VIRKE har lavet aktiviteter for børn og unge siden 1905?

…at DUI blev grundlagt efter initiativ fra den bare 18 år gamle Louis Florin, som savnede et alternativ til spejderbevægelsens kristelige og mere militante stil?

…at DUI står for De Unges Idræt, selvom idræt ikke længere er kerneområdet?

…at DUI-LEG og VIRKE bygger på arbejderbevægelsens værdier, men at man fra begyndelsen mente, at børn ikke skulle organiseres politisk?

…at DUI-LEG og VIRKE har mere end 800 frivillige fordelt på cirka 75lokalafdelinger over hele landet?

…at DUI-LEG og VIRKE samarbejder med søsterorganisationer over hele Europa?

…at DUI-LEG og VIRKE tilbyder masser af spændende kurser og andre aktiviteter til de frivillige, ligesom der hvert år er mange landsdækkende aktiviteter for børn og unge?

…at DUI-LEG og VIRKE, udover lokalafdelingerne, har en international afdeling, som arbejder på at hjælpe børn i den tredje verden ud af børnearbejde og ind i skolerne?

…at DUI-LEG og VIRKE hele tiden forsøger at få sat børn på den politiske dagsorden?

…at man kan blive frivillig medarbejder i DUI-LEG og VIRKE allerede som 14-årig?