Vedtægter

Para

icon-landsmoede-vedtaegter-landsforbundet

icon-landsmoede-vedtaegter-afdelingerne

icon-landsmoede-vedtaegter-faellesledelser

Referatet fra det seneste landsmøde i 2016 kan læses ved at følge dette link.