Vedtægter

Para

 

Referatet fra det seneste landsmøde i 2016 kan læses ved at følge dette link.