Bestyrelsen

Kontaktmail som samtidigt går til formand, næstformand og kasserer: info@dui-munkebo.dk

Formand

Næstformand

Kasserer/Medlemsansvarlig

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

  • Nina Jespersen, nina@dui-munkebo.dk
  • Anette Drejer, a.drejer12@gmail.com

Børn/Unge repræsentant(er)

  • Maria Jespersen

Pædagogisk leder