Om DUI

DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig, idébetonet børne- og ungdomsorganisation, der bygger på arbejderbevægelsens grundholdninger, og formålet med organisationens aktiviteter er at give alle børn og unge mulighed for selvstændig udvikling i respekt for og i samarbejde med andre mennesker.

DUIs aktiviteter

Rygraden i DUI-LEG og VIRKE er de 65 lokale afdelinger i hele landet, hvor børn og voksne i fællesskab planlægger og gennemfører en masse sjove og spændende aktiviteter. Det kan være musik og sang, idræt for sjov, lejr- og hytteture, fællesspisning, udvekslingsrejser, klatrevægge, cirkus og gøgl, drageflyvning og meget andet. I DUI er det kun fantasien, der sætter grænserne.

Børn på dagsordenen

På landsplan arbejder DUI-LEG og VIRKE altid for at få sat børnene på den politiske dagsorden. I vort moderne og effektive samfund kommer børn og unge ofte i klemme i systemet, fordi de er en svag gruppe uden stemmeret. Derfor er der brug for DUI-LEG og VIRKE som børnenes talerør.

Internationalt

Endelig skal DUI-LEG og VIRKEs internationale arbejde også nævnes. Gennem udveksling mellem danske og udenlandske børn og unge skabes forståelse og respekt for andre kulturer. Og gennem deltagelse i konkrete solidaritetsprojekter knyttes båndene mellem børn i Danmark og i u-landene.

Venskaber på tværs

Det er i bund og grund det, som DUI-LEG og VIRKE handler om: At knytte venskaber på tværs af alle de skel, vi ellers møder i vores samfund.