Velkommen til DUI Holmegaard!

DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig, idébetonet børne-, ungdoms- og familieorganisation, der bygger på arbejderbevægelsens grundholdninger, og formålet med organisationens aktiviteter er at give alle børn og unge mulighed for selvstændig udvikling i respekt for og i samarbejde med andre mennesker.

Afdelingen er pt. passiv

Ønsker du informationer eller har lyst til at være aktiv, er du meget velkommen til at kontakte os på landsplan. Så hjælper vi dig i gang. Kontakt os her