ABN: Lyt til børnene

23. november 2017

Officiel udtalelse fra ABN-kongres 2017, Finland

Arbejdernes Børneorganisation i Norden afholdt d. 17.-19. november kongres i Espoo, Finland. Vi har besluttet, at i den kommende kongresperiode skal vores organisationer arbejde målrettet med FNs globale verdensmål. Dette skal særligt være med fokus på, at alle børn skal være lige og have lige rettigheder. Dermed mener vi også, at de nordiske landes regeringer altid skal huske Børnekonventionen.

Dette er essentielt da Norden består af klassesamfund. Skellene er store. Skel som ikke hører hjemme i verdens mest rige lande. Mange børn lever under svære vilkår. Dette gælder også mange af de flygtninge, vi modtager. Når børnene har det svært afspejles det blandt andet i skoleresultater, økonomi, tandhygiejne og mental sundhed. Mens mange børn er dårligt stillet, lever vi i en tid med stærke offentlige finanser og god vækst. Så der er plads til at gøre mere ved problemet.

Det er ingen hemmelighed, at der er vanskelige socioøkonomiske forhold, der hos nogle mennesker har ført til misbrug, depression og kriminalitet i de seneste år. Derfor er det ekstra vigtigt at bruge ressourcer på velfærd tidligt, i stedet for at skulle betale regningen, når det allerede er for sent. Skolen er en vigtig platform for ligestilling, hvor alle børn får samme muligheder, og hvor nogle af nævnte problemer kan forebygges. Derfor er det et af stederne landene skal investere i.

 

DUI – LEG og VIRKE
Framfylkingen
Nuorten Kotkain Keskusliitto
Unga Örnars Riksförbund