Plads til alle – også i DUI

30 DUI’ere var med til at sprede regnbue-budskabet om frihed til mangfoldighed ved Copenhagen Pride den 18. august.

”Vi går med, fordi vi favner mangfoldigheden, og vi favner alle børn. Vi er ligeglade med, om børn har to mødre eller to fædre – eller fire forældre i alt. Vi har også unge med her i paraden, som er biseksuelle, bøsser og lesbiske. Og det favner vi,” forklarer Lis Olesen fra DUI Rødovre og Avedøre.

Både hun og DUI er med i Copenhagen Pride for tredje gang. Med sig har de 18-årige Lukas Fly Olesen, som deltager i pride-paraden for første gang.

”Jeg går med, og DUI går med, fordi vi vil vise, at der er plads til alle i vores organisation. Uanset om du er gul, grøn eller blå, uanset hvad du tror på, og uanset hvem du elsker og går i seng med – Vi favner alle,” siger Lukas, som er medlem af DUI i Rødovre, Østerbro og Avedøre.

”Det er fedt at være med – både at se på de andre, som går med i optoget, men også at se på dem, der kigger på. Folk er virkelig forskellige,” fortæller Lukas.

Du kan udvikle dig og udfolde dig, som den du er

Også DUI’s sekretariatschef, Michael Bager, går med på den 3,3 kilometer lange paraderute fra Frederiksberg Rådhus til Københavns Rådhus.

”I DUI skal alle børn og unge vide, at du kan være den, du er. Du kan udvikle og udfolde dig, og du kan stå ved, hvem du er,” fastslår Michael Bager.

”Som nummer 120 i paraderækkefølgen måtte vi vente halvanden til to timer, inden vi kom afsted. Men stemningen er god. Alle typer står langs vejen og smiler og har en fest. Det er jo indbegrebet af mangfoldighed,” fortæller han.

Vi er med næste år

Michael Bager er overbevist om, at DUI også i 2019 vil deltage i Copenhagen Pride. Han fortæller, at DUI’s Avedøre-afdeling allerede har meldt sig til at stå for arbejdet med at forberede næste års DUI-deltagelse i pride-paraden.

 

DUI deltager i Copenhagen Pride Parade 2018

Copenhagen Pride Parade 2018 finder sted lørdag den 18. august med afgang fra Frederiksberg Rådhus i København kl. 13.00. Optoget varer i ca. 2 timer og slutter Michael Bagerpå Rådhuspladsen i København.

DUI er gået sammen med DUF og andre organisationer under DUF. DUF har sin egen vogn i optoget, som DUI er med i. Der er plads til ca. 30 personer i vognen, som vil blive fordelt mellem de deltagende organisationer. Resten af deltagerne vil gå ved siden af vognen og på den måde være en lige så stor del af optoget. Derudover vil det formentlig være muligt at bytte plads undervejs.

Ønsker du at deltage, kan tilmelding ske via mail til dui@dui.dk

Vognen vil blive pyntet med et fælles DUF Pride-logo og et banner med de deltagende organisationers logoer.

Debatter i Priden
Udover at være en del af optoget holder DUF to arrangementer under Copenhagen Pride Week, som DUI bakker op om og deltager i:

Mangfoldige fortællinger
Tirsdag den 14. august kl. 08.30-10.00
https://duf.dk/arrangement/mangfoldige-fortaellinger/

Foreningsgullasch Pride-edition
Onsdag den 15. august kl. 17.00-19.30
https://duf.dk/arrangement/foreningsgullasch-pride-edition/

Frank Høj ny konsulent i DUI

frank-hoejDen tidligere professionelle cykelrytter Frank Høj starter som ny udviklingskonsulent i DUI-LEG og VIRKE fra den 1. august. Frank har indtil nu været ansat som konsulent i DGI Storstrømmen og har sideløbende arbejdet som konsulent og coach i eget navn frankhoj.dk.

Frank kommer dermed med en stor erfaring som udvikler af lokalt frivilligt arbejde, og er kendt for sin energi og sin stor vilje til at få ting til at lykkes.

Opgaverne for den nye konsulent
Frank kommer til at arbejde med udvikling af organisationens aktiviteter igennem de mange afdelinger landet over, herunder oprette nye aktiviteter/afdelinger.

Konkret vil den nye konsulent have følgende ansvarsområder:

 • Arbejde bredt omkring udvikling, og særligt medlemsvækst – herunder opstart af nye afdelinger og aktiviteter
 • Besøge afdelinger og rådgive disse, samt drive processer om udvikling af arbejdet
 • Bidrage med at udvikle projekter og nye tiltag
 • Bidrage til udvikling af vores kurser, uddannelser og lejre
 • Være sparringspartner for de øvrige ansatte
 • Bistå sekretariatschefen i udviklingsopgaver

Mere om Frank Høj
Blandt karrierens bedste resultater var 6. pladsen i landevejsløbet ved Sommer-OL 2000 i Sydney samt 8. pladsen ved Sommer-OL 2004 i Athen.

Han har siden 1995 kørt for en række professionelle hold, og har blandt andet deltaget i både Giro d’Italia, Tour de France og Vuelta a Espana. Han stoppede som aktiv i 2010. Frank Høj var i perioden 2014-2015 landstræner for det danske paracykel-landshold.

Frank Høj er AP Graduate i Management ligesom han er Exam. Sundhedscoach, og er desuden ambassadør for Hjertetouren.

Hverdagen på Bryggen
Frank ser frem til at smide DGI cykeltrøjen og arbejde med udvikling af afdelingerne i DUI. Udgangspunktet for arbejdet bliver i fra kontoret på Islands Brygge, hvor arbejdet vil foregå i tæt dialog med kontorets øvrige medarbejdere.

 

Nye regler for persondata: skal vi slette alle oplysninger vi har på medlemmerne?

Nej! Afdelingerne må heldigvis gerne kende sine medlemmer og registrere nødvendige oplysninger om dem!

Har du også fået de mange nyhedsmails om persondataforordningen?
Og er du også forvirret over, hvad der skal gøres?

Loven er vedtaget, men Datatilsynet arbejder fortsat på deres vejledninger, og der har derfor været uklarhed om, hvad der skal gøres. Der vil derfor muligvis løbende kunne komme nye fortolkninger af reglerne.

 

En oversigt ud fra hvad vi ved i dag
Vi bringer her en oversigt over, hvordan vi som organisation og lokale afdelinger skal forholde os til den nye persondataforordning ud fra de informationer vi har i dag.

Det væsentlige er, at vi skal forholde os til, hvordan vi behandler oplysninger om folks privatliv. Vi skal derfor lave en privatlivspolitik. Det betyder, at de nye regler også gælder for foreninger, og derfor skal I også i din afdeling forholde jer til, hvordan I behandler persondata. I kan starte med at spørge:

 • Hvad registrerer vi om medlemmer og medarbejdere?
 • Hvor har vi data liggende?
 • Hvem har adgang til data?

Hvis I kan svare på de tre spørgsmål, er I meget langt!


Persondata er en privat ting

En væsentlig pointe er, at persondata er en privat ting, vi som organisation har til låns, og vi må ”låne” det, så længe vi har behov for dem. Persondata må med andre kun opbevares, så længe der er behov for dem og dermed har et klart formål.  Et klart formål er fx grundlæggende oplysninger på vores medlemmer i form at navn, adresse, fødselsdato, kontaktoplysninger i form af mail, telefon, pårørende, skole. De oplysninger må/skal vi opbevare så længe medlemmet er aktivt og stiller lovgivningen krav om dokumentation må vi opbevare dem så længe der er krav om dette (typisk op til 5 år).

Derfor giver det god mening at lave en politik på området, som alle i afdelingen kender og følger.

Konkret kan det betyde, at:

 • frivillige medarbejdere skal slette mails og sms’er med personoplysninger som afbud, tilmeldinger og sygdom, så snart de ikke længere er aktuelle. Det betyder reelt, at når afdelingsaftenen eller arrangementet er afholdt, bør alle oplysninger om afbud og sygdom til netop det møde slettes, hvis der ikke længere er behov for dem. Man må også gerne beslutte i afdelingen, at det sker en gang om måneden.
 • deltagerlisten til sommerlejren skal følge reglerne slettes, når I kommer hjem fra sommerlejren, da dens formål med at skabe overblik på lejren er opnået. Hvis kommunen kræver, at I opbevarer deltagerlisten for at kunne modtage refusion for hytteleje, har I dog en god og lovlig grund til at opbevare deltagerlisten i længere tid.

Da både landsforbundet og afdelingerne modtager tilskud på baggrund af medlemmerne, skal vi kunne dokumentere medlemmerne for de seneste fem år. Derfor må almindelige oplysninger om medlemmerne tidligst slettes fem år (+indeværende år) efter, de har meldt sig ud.

 

Hvad skal afdelingerne gøre
Som afdeling er I ”dataansvarlig” og er derfor underlagt et lovkrav om, at I blandt andet skal have:

 • en skriftlig fortegnelse over, hvilke personoplysninger afdelingen arbejder med, hvor de er placeret og hvordan de anvendes.
 • en privatlivspolitik, hvor medlemmerne kan finde oplysninger om hvilke personoplysninger afdelingen arbejder med, hvor de er placeret og hvordan de anvendes.
 • databehandleraftaler med dem (for eksempel IT-udbydere) som afdelingen overlader data til. Vær opmærksom på, at det pt. er usikkert om gratis fildelingstjenester, som Dropbox og google drive vil kunne anvendes inden for reglerne.

Landsforbundet sørger for at have disse aftaler med Nemtilmeld, udbyder af vores medlemssystem osv. Så her er I dækket ind af vores aftale og skal ikke gøre noget.

Om Persondataforordningen – GDPR
Kravene kommer fra en EU-forordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018. Den kaldes for ”Persondataforordningen” eller ”GDPR”. Og i udgangspunktet vil virksomheder og organisationer, kunne risikere store bøder, hvis de ikke har styr på det.

Da lovgivningen er ny og vejledningerne ikke udfærdiget, har vi fået en melding om, at vi som organisation skal have en plan for, hvordan vi arbejder med GDPR, som skal kunne fremvises, hvis datatilsynet kommer på besøg. Denne plan har vi!

Planen siger, at vi som organisation har implementeret GDPR den 1. oktober. I vil derfor frem til den 1. oktober modtage informationer og skabeloner, som I kan udfylde og tilpasse til det lokale. Vi sørger for, at der på hjemmesiden bliver den obligatoriske GDPR persondatabehandlingsoversigt. Det samme skal I som lokal afdeling sørge for, hvis den afviser fra standarden.

Vi har i mange år håndteret medlemmernes oplysninger, og har fast procedure for, hvordan vi håndterer medlemmernes oplysninger forsvarligt, herunder et sikret medlemssystem. Så på mange måder, er der ikke noget nyt – det nye er, at skal tydeliggøre, hvad vores procedurer er.

Persondataforordningen er en god anledning til at lave lidt forårsrengøring i afdelingen og få ryddet ud i gamle ringbind, lister og meget mere, så I er sikre på, at I ikke har info liggende, som I ikke bør. Husk at lister med navne og adresser ikke bare må smides ud med almindeligt affald, så enten skal det makuleres eller brændes.

Spørgsmål
Har du spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakt Administrativ Udviklingskonsulent Martin Meldgaard på Forbundskontoret: 20 62 42 23 – martin@dui.dk

Læs mere her
Danske vejledninger fra Datatilsynet
DUFs vejledning til foreninger
DIF og DGIs guide til idrætsforeninger

 

 

90 ÅR MED DUI – LEG OG VIRKE

billeder01x2Siden begyndelsen i 1905 har tusindvis af frivillige ildsjæle været med til at forme DUI – LEG og VIRKE. De færreste kan dog hævde, at have så nært et førstehåndsindtryk af organisationens historie som 98årige Herdis Nørgaard Sørensen. I 2018 har hun været aktivt medlem af DUI Odder i hele 90 år.

Her fortæller Herdis om en menneskealder i Danmarks bedste børne-, ungdoms- og familieorganisation, hvor hun nærmest blev født ind i fagbevægelsen.

– Min familie boede på førstesalen i et hus, der dannede rammen om meget af det der skete i fagbevægelsen i Odder. Der var et mylder af alt fra DSU over DUI til brugsforeningen og så videre. Derfor er jeg vokset op med fællesskab og social bevidsthed helt fra jeg var spæd.

– DUI Odder blev stiftet i 1919, da jeg var et halvt år. Man kunne ikke blive officielt medlem førend man fyldte otte år, men jeg ønskede mig ikke noget højere end et medlemskab. Min ældre bror drillede mig af og til med, at jeg ikke var medlem! Derfor glædede jeg mig så meget, da jeg endelig blev otte år. Da jeg fik mit medlemskort og DUI-huebånd var min lykke gjort.

 

 

DET HELE STARTEDE MED GÅTURE TIL STRANDEN

I begyndelsen skulle den nye DUI-afdeling i Odder finde sine fødder, men hurtigt fik de frivillige omsat gå-på-mod og engagement til spændende aktiviteter, der effektivt bandt lokalsamfundet sammen.

– Nogle af de første aktiviteter i DUI Odder var gåture til Saxild Strand. Det kan lyde lidt fjollet i dag, men det var virkelig noget der samlede folk dengang. Efter strabadserne blev der serveret kaffe og saftevand; the var jo ikke noget man drak så meget af dengang i 1920’erne.

– Om sommeren blev der badet ved stranden, og der blev ofte sendt en hestevogn af sted med forplejninger i form af kringle og brød. I starten køre jeg med vognen, men efterhånden fik jeg lov til at gå med tilbage.

Der var dog også plads til mere praktiske skærmydsler. DUI Odder forsøgte med det samme at skabe praktiske og udviklende aktiviteter, der gav de deltagende børn
reelle færdigheder med hjem.

– Kort efter jeg blev meldt rigtigt ind, begyndte vi at afholde syskoler for pigerne. Fra jeg var omkring 12-13 år var jeg frivillig hjælper på aktiviteten. Vi underviste pigerne og lærte dem at strikke og sy, mens vi tilbød højtlæsning. Samtidig arrangerede vi værksteder med en bogbinder og børstemager, der lærte fra sig. Børn var ikke så krævende dengang, som de
er i dag, ha ha!

KOLONI – MEN IKKE FERIE

At børn og unge i det 20. århundredes første halvdel havde et andet sæt forventninger end tilfældet er i dag, kom også til udtryk, når DUI Odder tog på koloni. Her blev der stillet konkrete krav til de unge i form af pligter og arbejde.

– Vores kolonier dengang var anderledes end i dag, for vores børn bestilte skam noget. Nu om stunder er det jo nærmest et ferieophold. Køkkentjanser og så videre blev delt ud, og alle var glade for at give et nap med. Der blev skrællet kartofler, fejet, gjort rent og så videre.

– Selvfølgelig sørgede vi for, at de altid hyggede sig med deres pligter – men jeg tror der er noget værdi i, at børn selv er med til at køre en koloni. Der bliver sat mere pris på tingene, når man er bekendt med arbejdet bag.

I årene inden Anden Verdenskrig var det småt med fritidstilbud for samfundets yngste, og DUI blev for mange børn et fast holdepunkt i en trang og grå hverdag.

– Generelt var børnene lykkelige og glade for de ting vi gjorde, for de kendte jo ikke andet. Og slet ikke arbejderbørnene i særdeleshed. Det var jo hårde tider dengang. Det føltes ikke som fattige kår, men det har det jo givetvis været. Jeg kan huske et stort gymnastikstævne i Aarhus, hvor vi sendte 200 Odder-børn af sted – det var vi meget stolte af.

billeder02x2ET LYS UNDER BESÆTTELSEN

Da tyskerne rullede ind over den danske grænse i 1940, markerede det begyndelsen på fem forfærdelige år for den danske befolkning. I DUI Odder lod man sig imidlertid ikke kyse, og de fortsatte aktiviteter tændte et lys en ellers mørk tid.

– Den første tid under besættelsen mærkede vi det ikke helt så meget, men tingene blev jo hurtigt værre. Vi besluttede tidligt, at fortsætte alle vores DUI-aktiviteter. Børnene havde jo netop brug for det lys vi kunne være med til at sprede. En uge hver sommer lånte vi en lille DSU-hytte, hvor vi tog børnene med på koloni. Vi fik flere lokale butikker til at sponsorere mad og indsamlede alle de rationeringsmærker folk kunne undvære, så vi kunne sende vores børn mætte i seng.

Herdis var under krigen meget opmærksom på det stigende behov for tryghed og omsorg. Derfor blev der i de fem år besættelsen stod på gjort ekstra meget ud af børnenes personlige sikkerhed.

– I starten af fyrrene var jeg blevet medarbejder, og løftede naturligvis min del af opgaverne. Én af dem var blandt andet at sikre, at alle børn blev fulgt sikkert hjem til deres forældre. Det var noget vi gik meget op i dengang, netop for at sprede tryghed og sikkerhed i en svær tid.

Det armod krigen førte med sig var en naturlig måde for DUI at vægte vigtigt socialt arbejde – uden at vige fra ønsket om at give børn og unge et fristed fra krigens evige tilstedeværelse.

– Vi samlede frugt til beredskabskvinderne, der kogte det til marmelade. Urter gik vi også på jagt efter – det blev brugt til forskellige former for medicin. Det var en god måde at kombinere udflugter og leg med de vigtige sager under besættelsen.

– Det var enormt vigtigt for os, at skabe et frirum for vores børn. Hvis der var sket noget dramatisk i nærheden, talte vi naturligvis med de små om det, men vi forsøgte generelt at give dem et pusterum. Præcis derfor fortsatte vi alle vores succesfulde aktiviteter – uagtet krigens hærgen.

UD AF KRIGENS SKYGGE

Efterkrigstiden var præget af optimisme og vokseværk. Der var en spirende optimisme og tro på fremtiden, og iderigdommen var bemærkelsesværdig.

– I løbet af fyrrene indsamlede vi store mængder gamle aviser og papir. Vi var meget engagerede, og jeg fik sat det hele i system. Ungerne var fyr og flamme, og fragtede papiret fra donorer til vores depot i pendulfart. Vi solgte det til genbrug for et par øre kiloet, men endte med et tjene en god skilling. Pengene brugte vi til at købe vores DUI-hus for – så det er bygget af hårdt arbejde og papir, ha ha!

På landsplan var DUI også inde i en positiv udvikling, og det skabte et naturligt behov for flere dygtige ildsjæle. Her påtog Herdis sig et stort ansvar, og var primus motor på opbygningen af organisationens uddannelsesportefølje.

– I årene efter krigen befandt DUI sig i en meget spændende periode, og der var behov for flere veluddannede frivillige. Jeg er meget stolt over, at have været med til at bygge DUIs lederuddannelse op. Vi havde mange fantastiske oplevelser, og fik uddannet flere generationer af dygtige forbundsinstruktører og DUI-ledere. Det sidste kursus jeg deltog i var i 1981, så jeg nåede alligevel at være med en hel del år.

DUI – DENGANG OG NU

Der er ingen tvivl om, at DUI har præget Herdis Nørgaard  Sørensen i høj grad – men gennem sine mange år som aktiv, er påvirkningen utvivlsomt gået begge veje.

– DUI har været hele mit liv. Selvfølgelig har der været lidt udsving undervejs, men jeg er altid vendt tilbage til DUI-arbejdet. Selvom jeg nu er godt oppe i årene er jeg stadig aktiv, og jeg nyder at hjælpe til hvor jeg kan.

Det uhørt lange medlemskab har naturligvis skabt en vis aura af ærefrygt, men det er ikke noget hovedpersonen selv vil vide af.

– For et par år siden, var der nogen der foreslog, at gøre mig til æresmedlem af DUI. Men det vil jeg ikke høre noget af. Jeg vil være aktiv så længe jeg kan, og det er alt hvad jeg behøver.

Med 90 års anciennitet ved Herdis om nogen hvad DUI – LEG og VIRKE har stået for stort set siden undfangelsen tilbage i 1919. Men hvordan ser fremtiden ud ifølge DUIs ældste aktive medlem?

– Der er sket meget i DUI i den tid jeg har været med. Mange ting har ændret sig, men én ting jeg savner nu om stunder er, at vi giver de unge mere ansvar. Som nævnt tidligere tror jeg mange børn og unge har godt af at få tildelt flere pligter og mere ansvar. Vi bør ikke være så bange for at stille krav til dem, føler jeg.

Spørger man folk omkring hende, har Herdis aldrig været bange for at sige sin mening om tingenes tilstand. Ønsket om altid at gøre det lidt bedre og hele tiden at stræbe højere lyser da også fortsat ud af hende, da hun kommer med sit bud på fremtidens DUI.

– Jeg ønsker og håber, at der også i fremtiden er brug for en organisation som DUI, der tager sig af børnene. Omvendt håber jeg aldrig vi kommer dertil, hvor vi bare bliver et passivt opholdssted, hos hvem forældre kan parkere deres unger. Nogle gange kan jeg også frygte, at vi mister vores fysiske fællesskab og sammenhold, hvis teknologien får lov til at spille en for stor rolle, slutter Herdis Nørgaard Sørensen smilende, men bestemt, af.

billeder03x3

Hold Sankt Hans med DUI

Mangler du og familien et godt sted at fejre Sankt Hans aften? Vi har samlet fem fænomenale arrangementer fordelt over Fyn, Jylland og Sjælland.

Læs listen nedenfor, og find et bål tæt på dig til Sankt Hans fredag d. 23. juni!

Fyn

 

 

DUI – Munkebo & Højstrup

Tid: Fra 18:00
Sted: Munkebo Bakke
Info: Bålet tændes kl 20:00 af hensyn til børnene. Vi har båltaler, salg af vand og øl og naturligvis også bålsang. Der er mulighed for at lave popcorn og snobrød over åben ild, mens vi nyder udsigten over fjorden. Kig forbi til traditionsrig familiehygge på Munkebo Bakke!

Jylland

 

 

DUI – Kolding

Tid: Fra 18:00
Sted: Reden, Skarre Strandvej 23, Agtrupvig
Info: Vi have sendt heksen til Bloksbjerg og gerne med ild i rumpen og høje hyl! Vi mødes i Reden kl. 18.00, hvor grillen vil være klar. Menuen består af pølser, marinerede kalkunschnitzler, salat og flute. Der er desuden kaffe/the og heksekage. Øl og vand kan købes til 10 og 5 kr. Prisen for deltagelse er 25 kr. pr. person.

Tilmelding skal ske senest den 19. juni til Kirsten Hansen på 28 61 24 90.

Sjælland

 

 

 DUI – Ølstykke

Tid: Fra 18:00
Sted: Byparken (ved Søhøj Park) i Ølstykke
Info: Livemusik og båltale kl. 21:00 – herefter tændes bålet. Sankt Hans i Byparken arrangeres i år af Ølstykke FCs U15 piger med god opbakning fra pigernes forældre. Overskuddet fra arrangementet går til sociale aktiviteter, træningsture i ind- og udland o.a. der er med til at styrke sammenholdet og fastholde pigerne. Spørgsmål kan rettes til Joachim Lyager, Joachim@dui.dk.

DUI – Østerbro

Tid: Fra 17:00
Sted: Kildevældsparken, Vognmandsmarken 69, 2100 København
Info: Traditionen tro er Sankt Hans i Kildevældsparken et børnevenligt arrangement, hvor bålet tændes tidligt, og der er sjove aktiviteter for børn såsom hoppeborg og pandekager og pocorn over bål. Vi glæder os til at se en masse lokale borgere sprede deres tæpper ud på græsset i Kildevældsparken og nyde en aften sammen med båltale, bålsang, LIVE-musik og hygge. Også i år er det muligt at købe mad, drikke, kaffe og kage.
Program:

 • 17:00 – 21:00: Børneaktiviteter – aktivitetsarmbånd koster 25 kr.
 • 17:15 – 20:30: Musikalsk underholdning med bandet Standard
 • 19:15: Båltale
 • 19:30: Bålet tændes
 • 21:00: Arrangementet slutter

Arrangement er et samarbejde mellem det kommende Kulturcenter Kildevæld, lokale foreninger og kommunale institutioner: Den bemandede legeplads i Kildevældsparken, DUI-LEG og VIRKE, Østerbro, Orionspejderne og Socialdemokraterne på Østerbro. Derudover er arrangementet støttet af Østerbro Lokaludvalg.

Roskilde afdeling fylder 100 år

DUI-LEG og VIRKE i Roskilde fylder 100 år mandag den 19. februar 2018. I den forbindelse inviteres alle DUIere samme dag mellem kl. 14.00-17-00 til reception i DUI-huset, Havnevej 38, 4000 Roskilde.

Afdelingen vil være vært for lidt godt at spise og drikke, ”Den udødelige duo” sørger for sang og musik og afdelingens egen Nissefamilie vil også kigge forbi.

Desuden vil afdelingens formand Kurt Knudsen, Roskildes Borgmester Joy Mogensen samt DUIs forbundsformand Lone Søndergaard holde tale ved receptionen.

ABN: Lyt til børnene

Officiel udtalelse fra ABN-kongres 2017, Finland

Arbejdernes Børneorganisation i Norden afholdt d. 17.-19. november kongres i Espoo, Finland. Vi har besluttet, at i den kommende kongresperiode skal vores organisationer arbejde målrettet med FNs globale verdensmål. Dette skal særligt være med fokus på, at alle børn skal være lige og have lige rettigheder. Dermed mener vi også, at de nordiske landes regeringer altid skal huske Børnekonventionen.

Dette er essentielt da Norden består af klassesamfund. Skellene er store. Skel som ikke hører hjemme i verdens mest rige lande. Mange børn lever under svære vilkår. Dette gælder også mange af de flygtninge, vi modtager. Når børnene har det svært afspejles det blandt andet i skoleresultater, økonomi, tandhygiejne og mental sundhed. Mens mange børn er dårligt stillet, lever vi i en tid med stærke offentlige finanser og god vækst. Så der er plads til at gøre mere ved problemet.

Det er ingen hemmelighed, at der er vanskelige socioøkonomiske forhold, der hos nogle mennesker har ført til misbrug, depression og kriminalitet i de seneste år. Derfor er det ekstra vigtigt at bruge ressourcer på velfærd tidligt, i stedet for at skulle betale regningen, når det allerede er for sent. Skolen er en vigtig platform for ligestilling, hvor alle børn får samme muligheder, og hvor nogle af nævnte problemer kan forebygges. Derfor er det et af stederne landene skal investere i.

 

DUI – LEG og VIRKE
Framfylkingen
Nuorten Kotkain Keskusliitto
Unga Örnars Riksförbund

Forbundskontoret i nye lokaler

Forbundskontoret rykker teltpælene op og flytter fra 1. november til nye lokaler i LO Huset på Islands Brygge.

Hovedbestyrelsen har besluttet, at DUI – LEG og VIRKE skal være mere synlige i den danske fagbevægelse – og her er flytningen et vigtigt skridt.

Vi serverer lidt lækkert at spise og drikke, når vi inviterer alle interesserede til indvielses-reception langs vandet i Københavns havn.

Alle er velkomne – og ingen tilmelding er nødvendig.

Spørgsmål og lignende kan rettes til Michael Haddar, Michael@dui.dk, 23965454.

 

Vi ses!

Tid og sted

24. november 2017 – 24. november 2017
15:00 – 18:00
Islands Brygge 32D, 2300 København S

small

Aktivitetsfestival 2017

D. 6. – 8. oktober var næsten 200 glade børn og voksne forbi DUI – LEG og VIRKEs årlige aktivitetsfestival.

I 2017 stod DUI Avedøre og DUI Rødovre for festivalen, der var foregik i Hvidovre Ungdomsskoles lokaler – og aktiviteterne blev sat i gang af Hvidovres socialdemokratiske borgmester, Helle Adelborg. Knap havde borgmesterens velkomstrøst lagt sig, førend glade og spændte børn kunne kaste sig over de mange tilbudte aktiviteter – der blandt andet bød på cirkus-træning, træværksted og bålhygge.

Vellykket weekend

– Vi har haft en weekend med vellykkede aktiviteter og glade børn og voksne. Aktiviteterne har ramt plet og vi håber alle er taget herfra med en rigtig god oplevelse. Hvidovre Ungdomsskole har vist sig som den perfekte ramme om vores arrangement, konstaterer en tilfreds formand for DUI Avedøre, Jesper Clausson.

Udover de mange deltagende DUI’ere var der åbent hus for nysgerrige sjæle. Lørdag var således åben for ikke-medlemmer, der kunne få et indblik i de mange forskellige DUI-aktiviteter.

Verdensmål i fokus

Udover ren sjov og ballade, var der også tid til et lidt mere seriøst indspark. I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på et FN topmøde en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Verdensmålene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores alle sammens jord.

I den anledning blev både børn og voksne under Aktivitetsfestivalen opfordret til at deltage i en Verdensmålsturnering; en fodboldleg, hvor hvert hold repræsenterede et specifikt verdensmål.

Turneringen var en fin anledning til at få talt om de vigtige Verdensmål. Indenfor DUI arbejder vi aktivt med målene, og det her er en god måde at få inddraget og fortalt børnene om bæredygtighed, klima og solidaritet

Det var holdet bag FNs 13. verdensmål, der er klimaindsats, der blev kåret som det vigtigste verdensmål.

Videoindtryk

 

Billeder

« 1 af 2 »